Środa, 24 kwietnia | Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza
18.03.2023 | Czytano: 128

Ponad 15,7 mln zł na modernizację niemal 10 km dróg

I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podpisał z przedstawicielami samorządów umowy potwierdzające przyznane środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na 2023 rok dla powiatów bocheńskiego i brzeskiego.

Samorządy z powiatu bocheńskiego otrzymały w tej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ponad 7 mln zł. Sam samorząd powiatu otrzymał niemal połowę tej kwoty – 3 218 431,42 zł – dzięki czemu rozbuduje drogę powiatową nr 2095K w miejscowościach Trzciana i Łąkta Dolna. Pozostałe samorządy z powiatu otrzymały do podziału ponad 3,8 mln zł na realizację zadań:
gmina Rzezawa – „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej na drogę gminną klasy D w Krzeczowie w km 0+000,00 - km 0+225,82” – 1 703 257 zł;
gmina Trzciana – „Remont drogi gminnej 580497K Trzciana - Zarzecze /Łąki/ w km od 0+000 do km 0+204 w miejscowości Trzciana” – 241 702,36 zł;
gmina Bochnia – „Remont drogi gminnej 581104K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec” – 1 859 204,17 zł.

– 4 zadania, ale jakże istotne dla mieszkańców powiatu bocheńskiego! Dzięki przekazanym środkom rozbudowane i wyremontowane zostaną odcinki dróg lokalnych o długości ponad 2 km, z czego niemal kilometr stanowi bocheńska droga gminna w miejscowości Siedlec. Zdecydowaną większość na mapie drogowej Polski stanowią drogi samorządowe, z których codziennie korzystają mieszkańcy. Dlatego tak ważne jest dbanie o ich dobry stan techniczny – aby wszyscy korzystający z nich użytkownicy mogli bezpiecznie dotrzeć do celu. Polski rząd zmienił wizerunek dróg lokalnych, do czego niezaprzeczalnie przyczynił się Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Do samorządów z powiatu brzeskiego natomiast trafi pula ponad 8,7 mln zł na realizację 5 zadań:
powiat brzeski – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1437K Jadowniki - Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w miejscowości Jadowniki, gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska, gmina Dębno” – 4 496 442 zł;
gmina Brzesko – „Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1 +690,00 w miejscowości Mokrzyska” – 460 239 zł;
gmina Dębno – „Przebudowa drogi gminnej 250892K w km od 0+016 do km 0+492 w miejscowości Wola Dębińska” – 3 409 884,45 zł;
gmina Szczurowa – „Remont drogi gminnej Szczurowa – Brzezinki – Wola Przemykowska nr 250531K w km od 0+000,00 do km 0+118,00 w miejscowości Szczurowa” – 144 801,69 zł;
gmina Szczurowa – „Remont drogi gminnej Barczków w kierunku Wisły nr 250818K w km od 0+000,00 do km 0+580,00 w miejscowości Barczków” – 192 926,59 zł;

– Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego to sprawa priorytetowa. Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg wiele małopolskich dróg będzie miało szansę na modernizację, tak aby poruszanie się po nich było wygodne i przede wszystkim bezpieczne. Powiat brzeski za niemal 4,5 mln zł przebuduje ponad 4,8 km drogi powiatowej przebiegającej przez Jadowniki i Porąbkę Uszewską. Jedno z większych dofinansowań otrzymała także gmina Dębno – ponad 3,4 mln zł – na przebudowę drogi w Woli Dębińskiej – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami
W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin.  Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Dodatkowe 131 mln zł dla Małopolski na 2023 rok
– Jeszcze przez niewiele ponad 2 tygodnie, do 3 kwietnia 2023 roku, trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Samorządy w ramach zadań będą miały również szansę przebudować lub wyremontować już istniejące przejścia, drogi i perony, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa. Zachęcam samorządy do wzięcia udziału w tym dodatkowym naborze i skorzystania z możliwości, jakie daje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to 65 271 604,51 zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60% gminy, 40% powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie prowadzona jest ocena złożonych projektów.


Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl