Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
14.03.2023 | Czytano: 166

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zmieni limanowszczyznę

Ponad 10,2 mln złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 7 zadań trafi na ziemię limanowską. Dziś umowy na remonty i przebudowy kolejnych odcinków dróg podpisał z limanowskimi samorządowcami II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zmieni limanowszczyznę
- Podpisane dziś umowy to blisko 8 km zmodernizowanych dróg. To rozwój dla mniejszych miejscowości. To szansa na lepsze i szybsze dotarcie do placówek oświatowych, ośrodków zdrowia, kościołów, miejsc pracy. Dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg łączymy Małopolskę – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

- Największe dofinasowanie w powiecie popłynie do gminy Limanowa. Prawie 2,9 mln zł z RFRD pozwoli na remont drogi gminnej nr 340486K Stare Rybie – Zimna Woda – Podgórze na odcinku o łącznej długości prawie 3,9 km - dodaje  wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Powiat limanowski otrzyma z RFRD 2 030 880,50 zł na realizację dwóch zadań: przebudowę drogi powiatowej nr 1451K Wojakowa-Sechna-Ujanowice w miejscowości Ujanowice oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1580K Zalesie-Jadamwola-Olszana w Jadamwoli. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg wyniesie ponad 1,7 km.

Gminy w powiecie limanowskim zrealizują 5 zadań dzięki dofinansowaniu o łącznej wartości  8 182 525,43 zł:
gmina Jodłownik - „Rozbudowa drogi gminnej nr 340179K Pogorzany - Wieniec w km 0+421,42-0+852,75 w miejscowości Pogorzany - etap III” -1 524 020,78 zł,
gmina Tymbark - „Przebudowa drogi gminnej nr 340815 K Polna w km 0+512,00 - 0+806,00 w miejscowości Tymbark” – 472 546 zł,
gmina Limanowa – „Remont drogi gminnej nr 340486K Stare Rybie - Zimna Woda - Podgórze w km od 0+000 do km 3+948,64 (z wyłączeniem odcinków w km od 0+028 do 0+039 i od 3+220 - 3+274) w miejscowości Nowe Rybie, Stare Rybie” - 2 845 069,66 zł,
gmina Laskowa - „Rozbudowa drogi gminnej nr 604489K „Krosna-Wajdówka-Przylaski” w km od 0+000 do 0+100 (budowa przepustu w km 0+007,48) w miejscowości Krosna” – 858 116,02 zł,
gmina Łukowica- „Remont drogi gminnej nr 340527 K w km 0+001,80 do 1+474,91 w miejscowości Przyszowa”- 2 482 772,97 zł.
Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami
- W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin.  Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł. Dzięki poprzednim edycjom RFRD Małopolska już stała się wielkim placem budowy, a następne inwestycje niebawem zostaną zainicjowane. To wielka szansa dla naszego regionu. Zachęcam do korzystania z kolejnych możliwości, jakie daje Rządowy Fundusz Rozwodu Dróg. Dobre drogi lokalne i bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Dodatkowe 131 mln zł dla Małopolski na 2023 rok
Jeszcze przez 3 tygodnie, do 3 kwietnia 2023 roku, trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Nabór obejmuje również zadania związane z przebudową czy remontem już istniejących przejść, dróg i peronów, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to 65 271 604,51 zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60% gminy, 40% powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023 naboru, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest ocena złożonych projektów.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl