Czwartek, 23 maja | Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
14.03.2023 | Czytano: 119

Pieniądze na drogi w powiatach wadowickim i suskim

W Starostwie Powiatowym w Wadowicach odbyło się wczoraj uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 dla jednostek samorządu terytorialnego z powiatów: suskiego i wadowickiego.

Podczas uroczystości wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie towarzyszyli parlamentarzyści Filip Kaczyński i Marek Polak.

- Dopinamy ostatnich formalności. Są one niezbędne dla uruchomienia środków finansowych przyznanych gminom i powiatom. A jest ich całkiem sporo. To łącznie blisko 8 mln zł dla powiatu wadowickiego i ponad 3,1 mln zł dla powiatu suskiego. Wśród projektów są te z największym dofinansowaniem, jak zadanie gminy Kalwaria Zebrzydowska, którego dofinansowanie dla przebudowy drogi gminnej przekracza 3,4 mln zł, jak i mniejsze, np. zadania gminy Spytkowice, które otrzymują około 250 tys. zł dofinansowania. Znaczenie ich sprawnego zrealizowania jest jednak równie ważne z punktu widzenia mieszkańców. Dwie inwestycje, spośród tych objętych podpisanymi przeze mnie umowami, to budowy nowych odcinków dróg gminnych. Ufam, że środki te zostaną sprawnie wykorzystane i efekty zobaczymy już wkrótce – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- To niezwykle ważne wydarzenie. Do naszych samorządów trafią kolejne środki na budowę, przebudowę, modernizację i remonty lokalnych dróg. Dróg, którymi codziennie się poruszamy, docieramy do szkół, do pracy, do wszelkiego rodzaju instytucji i obiektów użyteczności publicznej. Bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy tak wspaniale gospodarują powierzonymi środkami, dbają o wizerunek i dobry klimat każdej jednostki samorządowej. Dziękuję także rządowi, który dba i troszczy się o rozwój każdej gminy i każdego regionu w Polsce. Życzę, aby inwestycje przynosiły oczekiwany efekt – mówi poseł Marek Polak.

- To kolejna okazja do radości. Cieszę się, że dzisiaj kolejny raz możemy Państwu pogratulować. W pierwszej kolejności skuteczności. Tego, że to Wy, samorządowcy, wiecie, jak po te środki sięgnąć. Wielkie podziękowania w stronę Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pana Ministra Andrzeja Adamczyka i Pana Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity. Infrastruktura to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim bezpieczeństwo naszych dróg, chodników i mostów. Bezpieczeństwo jest bezcenne, jest najważniejsze – mówi poseł Filip Kaczyński.

Blisko 8 mln zł dla samorządów z powiatu wadowickiego
Gmina Kalwaria Zebrzydowska zrealizuje w ramach tegorocznego naboru do RFRD zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470112 K „Przez Wieś” w km 0+400 - 1+875 w miejscowości Zarzyce Wielkie”. To inwestycja, która otrzymała w tym rejonie najwyższe dofinansowanie. Wynosi ono 3 402 459,78 zł.

Dwie kolejne inwestycje, których wsparcie wynosi około miliona złotych, to zadanie powiatu wadowickiego dotyczące przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Nidek (dofinansowanie w wysokości 1 063 385 zł) oraz inwestycja gminy Wadowice polegająca na budowie drogi gminnej w miejscowości Chocznia (wsparcie w wysokości 981 432 zł).

Gmina Wadowice zgłosiła także drugie zadanie infrastrukturalne, które także uzyskało finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 r. To budowa drogi gminnej w miejscowości Zawadka. Wysokość przyznanych środków wynosi w tym przypadku 885 371,66 zł.

W powiecie wadowickim swoje zadania zrealizują także gminy Spytkowice, Mucharz i Tomice. Pierwsza z nich uzyskała łączne dofinansowanie w wysokości 430 066,89 zł na dwa zadania w zakresie remontów drogi gminnej w Spytkowicach i Ryczowie.

Wyremontowana zostanie także gminna droga w miejscowości Jaszczurowa. To inwestycja realizowana przez gminę Mucharz. Podpisana dzisiaj przez wojewodę Kmitę umowa potwierdza przyznanie na ten cel 683 850,09 zł.

537 549 zł otrzymała natomiast gmina Tomice. Środki pozwolą zrealizować zadanie pn. „Remont drogi gminnej ul. Radwany nr 470421K w km od +1.678 do +2.668 w miejscowości Witanowice”.

Dwa zadania w powiecie suskim
Samorządy z powiatu suskiego otrzymały łącznie ponad 3,1 mln zł. W tym powiecie zrealizowane zostanie jedno zadanie powiatowe i jedno gminne:
gmina Maków Podhalański – „Remont drogi gminnej nr 440784K os. Polańscy na odcinku I w km od 0+019,00 do 0+082,00, na odcinku II w km od 0+116,00 do 0+152,00, na odcinku III w km 0+160,00 do 1+480,00 (z wyłączeniem w km 1+230 do km 1+324) w miejscowości Żarnówka” – dofinansowanie w wysokości 854 339 zł;
powiat suski – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1684 K Jordanów-Mąkacz-Bystra w km od 0+013,50 do km 1+150,00 w miejscowościach Jordanów i Bystra Podhalańska” – dofinansowanie w wysokości 2 300 608 zł.

- Zrównoważony rozwój to ten, który niweluje bariery i daje równe szanse. To jedno z flagowych zadań rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Urealnia się ono także między innymi poprzez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Inwestycje, których dotyczą podpisane dzisiaj umowy – a w skali województwa jest ich wielokrotnie więcej – to dowód naszej dbałości o dobrą infrastrukturę drogową w Małopolsce, a także o komfort mieszkańców, przedsiębiorców i uczestników ruchu drogowego – dodaje wojewoda Kmita.

Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami
W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin.  Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Dodatkowe 131 mln zł dla Małopolski na 2023 rok
Jeszcze przez 3 tygodnie, do 3 kwietnia 2023 roku, trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Nabór obejmuje również zadania związane z przebudową czy remontem już istniejących przejść, dróg i peronów, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to 65 271 604,51 zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60% gminy, 40% powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.

- Zachęcam wszystkie samorządy do wzięcia udziału w tym dodatkowym naborze na rok 2023. Udowodnijmy po raz kolejny, że dobra współpraca pomiędzy stroną rządową a samorządową przynosi oczekiwane efekty. Bezpieczeństwo ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa i wspólna troska o mieszkańców – mówi wojewoda Kmita.

Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023 naboru, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest ocena złożonych projektów.

- RFRD to narzędzie kompleksowe, strategiczne z punktu widzenia poprawy stanu dróg lokalnych. Nabory na rok 2023 doskonale to pokazują. Z jednej strony środki trafiają na modernizacje dróg lokalnych („główny” nabór), z drugiej do miast wojewódzkich. Ponadto w tym roku są dwa dodatkowe komponenty RFRD: remonty nakładkowe oraz poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – podsumowuje wojewoda Kmita.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl