Środa, 21 lutego | Imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata
21.02.2023 | Czytano: 127

Rozprawa ws. 10 mln zł dla syna "Ognia" odroczona

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu ponownie odroczył, tym razem do kwietnia, rozprawę w sprawie 10 milionów złotych zadośćuczynienia dla syna Józefa Kurasia "Ognia", partyzanta z Waksmunda.

Sprawa została odroczona celem przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego. Sąd przychylił się do wniosku prezesa Niezależnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie, o włączenie do materiału dowodowego zeznań osób prywatnych, których rodziny miały zostać skrzywdzone przez Józefa Kurasia "Ognia" i jego podkomendnych. O ocenę zeznań zostanie następnie poproszony pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.

Kolejne terminy rozprawy to 25 i 26 kwietnia.

Proces w tej sprawie trwa już szósty rok. W sprawie chodzi o zadośćuczynienie za represje, których Józef Kuraś „Ogień” i jego rodzina mieli doświadczyć w okresie powojennym od aparatu państwowego. Zbigniew Kuraś domaga się zadośćuczynienia, odszkodowania i budowy pomnika dla ojca.

W 2017 roku syn "Ognia" Zbigniew Kuraś wytoczył proces o zadośćuczynienie w wysokości miliona złotych oraz 50 tys. złotych na upamiętnienie postaci "żołnierza wyklętego", potem ta kwota wzrosła do 10 mln zł. W 2019 roku nowosądecki sąd oddalił wniosek Zbigniewa Kurasia o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla rodziny oraz o postawienie ojcu symbolicznego nagrobka. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który w 2021 roku kazał powtórzyć proces, uznając, że pozbawienie się życia przez Józefa Kurasia "Ognia" było jednak zdeterminowane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

To odmienne stanowisko od tego, jakie w 2019 roku przedstawił Sąd Okręgowy w Nowym Sączu. Uznał on wówczas, że odszkodowanie można otrzymać za represje w związku z działalnością niepodległościową. Mimo, jak mówiła sędzia prowadząca sprawę, licznych i szczegółowych pytań skierowanych do Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie o działalność "Ognia", nie uzyskano w ocenie sądu jednoznacznej opinii pozwalającej rozstrzygnąć, czy działalność "Ognia" była działalnością na rzecz niepodległości państwa polskiego czy też była jej zaprzeczeniem.

Sprawa wróciła do SO w Nowym Sączu. Od ostatniej sprawy minęło sporo czasu, ponieważ sąd pozyskiwał dodatkową opinię Instytutu Pamięci Narodowej na temat działalności niepodległościowej Józefa Kurasia. Jeżeli sąd uzna, że opinia sporządzona przez IPN jest wyczerpująca, powinien wydać wyrok. Jeżeli będzie miał jeszcze wątpliwości w tym zakresie, może ponownie zwrócić się do IPN z prośbą o uzupełnienie informacji.

Proces ponownie ruszył w styczniu, ale ze względów proceduralnych rozprawa została odroczona do lutego.

r/

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl