Sobota, 25 maja | Imieniny: Grzegorza, Magdy, Marii Magdaleny
07.02.2023 | Czytano: 158

Prawie 220 km nowych lub odnowionych dróg

Dobre drogi to podstawa. Pula z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Małopolski na 2023 rok wynosi prawie 192 mln zł. Wyremontowanych lub wybudowanych zostanie 218 km dróg lokalnych. 125 zadań zrealizują gminy, a 44 powiaty.

Ponad 2,6 mld zł w 2023 roku dla całej Polski
Wyniki kolejnego naboru zatwierdził właśnie premier Mateusz Morawiecki. W skali Polski w 2023 roku to ponad 2,6 mld zł. Środki zostały przyznane na realizację 1780 zadań. W 2023 roku planowana jest budowa, przebudowa lub remont łącznie 2,8 tys. km dróg.

- Chcemy wyrównywać szanse, by młodzi ludzie mieli miejsca pracy a lokalni przedsiębiorcy zlecenia od samorządów. Choć zbliża się widmo kolejnej fali kryzysu, to my planujemy i realizujemy inwestycje, bo wiemy, że to najlepsza droga do wyjścia z kryzysu. Naprawiliśmy finanse publiczne i z każdym rokiem przeznaczamy ogromne środki na realizację zadań lokalnych. Będziemy dalej realizowali nasze inwestycje w całej Polsce, bo dla nas nie ma Polski A, B czy C. Każda gmina i każdy człowiek jest dla nas tak samo ważny. Chcemy, żeby każdy region miał równe szanse na ściągniecie inwestorów do siebie, a nie da się tego zrobić z dziurawymi drogami – mówi premier Mateusz Morawiecki.

Na placu budowy
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg działa od 2019 r. Dzięki niemu w całej Polsce udało się zrealizować inwestycje o długości ponad 18 tys. km. Polski rząd przeznaczył na ten cel prawie 13 mld zł do 2022 r., a zgodnie z planem na 2023 r. kwota sięgnie ponad 15,3 mld zł. Samorządy otrzymały środki, dzięki którym możliwa była realizacja ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych.

- Przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym to budowa potencjału od podstaw. Znacznie przyspieszyliśmy, jeśli chodzi o rozwój sieci dróg powiatowych i gminnych. To one są ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki. To one przyczyniają się do poprawy poziomu życia obywateli. Małopolska stała się placem budowy – widzimy to, poruszając się po drogach lokalnych. Od 2019 do 2023 roku łączna kwota rządowego wsparcia dla naszego regionu wyniosła już 1,14 mld zł. To środki przeznaczone na realizację 1180 zadań przekładających się na 1 445 km wyremontowanych lub wybudowanych dróg! To bezprecedensowe wsparcie, jakie trafiło do samorządów – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami
W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg – z listy podstawowej – w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin. Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Największe dofinansowanie na 2023 rok otrzymały następujące nowe inwestycje:

wśród zadań powiatowych:
inwestycja powiatu tarnowskiego „Rozbudowa drogi powiatowej 1357K w km od 13+062,75 do km 13+244,70 (obiekt mostowy w km 13+137,22 do km 13+145,38), w miejscowości Zalasowa” – 4 529 052,94 zł;
inwestycja powiatu krakowskiego „Rozbudowa drogi powiatowej 2155K w km 1+538 do km 2+108 w miejscowości Młodziejowice” – 4 092 000 zł;
inwestycja powiatu proszowickiego „Przebudowa drogi powiatowej 1266K w km od 8+200 do km 10+167 w miejscowości Wierzbno, w miejscowości Wroniec, w miejscowości Glewiec” – 3 956 147,35 zł.

wśród zadań gminnych:
inwestycja gminy Kalwaria Zebrzydowska „Przebudowa drogi gminnej nr 470112 K „Przez Wieś” w km 0+400 - 1+875 w miejscowości Zarzyce Wielkie” – 3 402 459,78 zł;
inwestycja gminy Limanowa „Remont drogi gminnej nr 340486K Stare Rybie - Zimna Woda - Podgórze w km od 0+000 do km 3+948,64 (z wyłączeniem odcinków w km od 0+028 do 0+039 i od 3+220 - 3+274) w miejscowości Nowe Rybie, Stare Rybie” – 2 845 069,66 zł;
inwestycja gminy Korzenna „Odbudowa drogi gminnej 291231K na odcinku I - w km od 1+490 do 2+461 w miejscowości Koniuszowa oraz na odcinku II- w km od 2+461 do km 3+365 w miejscowości Mogilno” – 2 746 704,18 zł.

Nie dla fuszerki
- Kilka lat temu szerokim echem odbiła się drogowa fuszerka w przypadku jednej z dróg w powiecie olkuskim. Media pisały nawet o tym, że można było tam „zwijać asfalt”. Pozwolę sobie zacytować jeden z artykułów prasowych: „Ktoś zapomniał o łączącym specyfiku, a zamiast tego przymocował do piasku tkaninę… gwoździami, około trzycentymetrowymi”. Łatwo sobie wyobrazić, do czego to prowadziło. Rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi „nie” dla takiej fuszerki. Drogi lokalne muszą być bezpieczne i dobrze zrobione – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Wspomniane zadanie znalazło się na liście tegorocznych inwestycji z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To projekt pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej 1092K w miejscowości Bogucin Mały i Bogucin Duży”. Powiat olkuski otrzyma dofinansowanie na poziomie łącznie prawie 7 mln zł, tylko w tym roku – 2 mln zł. To pozwoli na gruntowną przebudowę tego miejsca. Mówimy „stop” fuszerce i bylejakości – dodaje wojewoda Kmita.

21,5 mln zł dla Krakowa
W 2023 roku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi także do polskich miast wojewódzkich. Na liście 18 beneficjentów w Polsce jest Kraków. Łącznie wsparcie wyniesie 400 mln zł.

- To tutaj zostanie zrealizowany projekt pn. „Przebudowa drogi w ciągu ulic: Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej oraz remont ul. Marii Konopnickiej na odcinku mostu Dębnickiego”. Czas realizacji tego projektu został przewidziany na rok 2023 i 2024 (do końca roku). W 2023 roku miasto Kraków otrzyma dofinansowanie w wysokości 13 250 000 zł, zaś w roku 2024 – 8 250 000 zł. Łącznie zatem to kwota 21,5 mln zł, stanowiąca 50% wartości inwestycji – tłumaczy wojewoda Kmita.

Co już udało się zrealizować?
Rządowy Program Rozwoju Dróg już od kilku lat umożliwia rozbudowę dróg i rozwój regionu. Dzięki tym funduszom możemy komfortowo jeździć do pracy, a dzieci bezpiecznie docierają do szkoły.

Dzięki środkom z RFRD tylko w ubiegłym roku powstały lub zostały wyremontowane takie drogi, jak:
„Przebudowa drogi gminnej nr 250275K w km 0+000 – 0+990 w miejscowości Dębno” z dofinansowaniem w wysokości 1 684 648 zł;
„Remont drogi gminnej nr 540260K w km 00+000 do km 2+310 w miejscowości Głogoczów, gmina Myślenice” z dofinansowaniem w wysokości 1 783 428 zł;
„Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 780 odc. 70 w km 1+611.50, gmina Czernichów” z dofinansowaniem w wysokości 7 529 771 zł;
„Remont drogi powiatowej nr 1346K w km od 2+858,00 do km 3+300,00 (obiekt mostowy w km 2+910,00 do km 3+199,00) w miejscowości Ostrów, Powiat Tarnowski” z dofinansowaniem w wysokości 19 128 092 zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to kompleksowe wsparcie dla samorządów przy budowie i modernizacji dróg. Dzięki rządowym dofinansowaniom lokalna infrastruktura drogowa powstaje szybciej. To realnie przyczynia się do poprawy poziomu życia naszych mieszkańców.

- Te wszystkie inwestycje to miejsca pracy i namacalny zysk dla mieszkańców. To podnoszenie bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i pieszych oraz komfortu codziennego funkcjonowania. To realny wpływ na rozwój gospodarczy i większa konkurencyjność regionów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zobowiązał się do podnoszenia jakości infrastruktury drogowej. Dotrzymujemy słowa. Kolejny już nabór do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest tego dowodem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Dodatkowy nabór na nakładkowe remonty dróg
W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jednostki samorządu terytorialnego do 4 lutego 2023 r. mogły także składać wnioski o dofinansowanie zadań jednorocznych polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych. Powiaty mogły złożyć 3 wnioski remontowe, natomiast gminy i miasta na prawach powiatu (z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa) – 2 wnioski.

– Pula środków przewidzianych dla Małopolski w tym dodatkowym naborze to prawie 65,3 mln zł. Z 60% tych środków mogą skorzystać gminy, a z 40% powiaty. Co istotne, dofinansowanie może wynieść nawet 80%. Dzięki nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg samorządy w całej Polsce otrzymają dodatkowy 1 mld zł na małe remonty i poprawę nawierzchni dróg – mówi wojewoda Kmita.

Wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok: muw.pl

fot. ilustracyjne M. Adamowski

Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl