Wtorek, 28 listopada | Imieniny: Zdzisława, Lesława, Gościerada
26.01.2023 | Czytano: 40

Skazani prawomocnymi wyrokami opuszczą terytorium RP

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Krakowie, podczas kontroli legalności pobytu, zatrzymali obywatela Turkmenistanu oraz Gruzji, którzy widnieli w bazie jako osoby, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany.

Obywatel Turkmenistanu przybył do Polski w 2021 roku, celem podjęcia pracy, którą wykonywał w różnych magazynach na terenie Polski oraz świadcząc usługi taksówkarskie.

Złożył wniosek do wojewody Mazowieckiego o pobyt czasowy i pracę, ale otrzymał odmowę, gdyż był skazany prawomocnym wyrokiem sądu z artykułu 270 § 1 Kodeksu Karnego („Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”).

Natomiast obywatel Gruzji twierdził, iż przyjechał do Polski turystycznie, a następnie został żeby pracować. Wykonywał pracę świadcząc usługi taksówkarskie, niestety także został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za jazdę po spożyciu alkoholu.

W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Krakowie wydał decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu w terminie do 15 oraz 30 dni oraz orzekł o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.
Źródło Straż Graniczna;

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl