Czwartek, 23 maja | Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
13.12.2022 | Czytano: 257

Obwodnica Chrzanowa i Trzebini

Mieszkańcy gminy Chrzanów będą mogli zapoznać się z propozycjami przebiegu projektowanej obwodnicy Chrzanowa i Trzebini. Obwodnica ma być częścią drogi krajowej nr 79.


Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek, o godzinie 16:00, w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 4.

Wykonawcą prac projektowych i organizatorem spotkania jest Multiconsult Polska sp. z o.o. Proponowany przebieg czterech wariantów obwodnicy dostępny jest na stronie dk79-obwodnica-chrzanowa-trzebini.pl Na mapie zamieszczono trzy warianty podstawowe i jeden podwariant (oznaczony W1m).

Przygotowywana obwodnica będzie drogą dwujezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Droga będzie miała ok. 16 km, oprócz ciągu głównego powstaną skrzyżowania z innymi drogami, chodniki i ścieżki rowerowe, obiekty mostowe oraz przepusty. W zakresie urządzeń ochrony środowiska przewidywane są ekrany, zbiorniki retencyjne oraz urządzenia oczyszczania wód.

Głównym celem budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obu miast. Zgodnie z wynikami badania Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego w 2020 i 2021 roku codziennie drogą krajową nr 79 przejeżdża przez Trzebinię ponad 18 tysięcy samochodów. Aktualnie przejazd przez Chrzanów z Krakowa w kierunku Katowic odbywa się jednokierunkową drogą krajową nr 79. Przebiega ona przez ściśle zabudowane centrum miasta, z przejazdem pod wiaduktem kolejowym o nienormatywnej skrajni pionowej (wysokość do 3,2 m). Dla obsługi kierunku przeciwnego wykorzystane są odcinki dróg miejskich również z przejazdem pod wiaduktem kolejowym o skrajni pionowej ograniczonej do wysokości 3,5 m.

Wybudowanie obwodnicy poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, odciąży układ komunikacyjny i zwiększy przepustowość dróg miejskich. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego oraz regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 79 w pobliżu autostrady A4. Zwiększy się dostępność komunikacyjna zakładów przemysłowych w Chrzanowie i Trzebini.

Umowa na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) została podpisana 23 czerwca 2022 r. Planowany termin realizacji umowy, tj. opracowania Studium i uzyskania przez wykonawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to styczeń 2026 roku.

Obwodnica Chrzanowa i Trzebini powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.
Źródło GDDKiA

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl