Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
12.10.2022 | Czytano: 150

Plac budowy przekazany wykonawcy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazał wykonawcy plac budowy w poniedziałek 10 października 2022 roku, co oznacza, że może on rozpoczynać budowę węzła drogowego w Gaju.

Plac budowy przekazany wykonawcy
Węzeł zastąpi skrzyżowanie zlokalizowane na poziomie drogi krajowej nr 7 z drogami powiatowymi, ulicami Widokową i Zadziele. Poprawi się dzięki temu bezpieczeństwo w miejscu, gdzie natężeniu ruchu przekracza 57 tys. pojazdów na dobę.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji powstanie wiadukt drogowy nad DK7 o długości ok. 122 m, z ciągiem pieszym umożliwiającego bezkolizyjne przemieszczanie się nad DK7 (Zakopianka) w ciągu ulic Zadziele i Widokowa. Wybudowane zostaną pasy włączania wzdłuż DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic oraz chodniki o długości 750 m. Przebudowana będą istniejące sieci uzbrojenia terenu. Nowa kanalizacja deszczowa odprowadzi wody opadowe z wiaduktu i przyległego terenu.

Celem jest poprawa bezpieczeństwa

Na odcinku dwujezdniowym odcinku DK7 Kraków – Myślenice jest to najbardziej niebezpieczne miejsce zarówno dla pojazdów ze względu na brak widoczności, jak i dla pieszych ze względu na duże natężenie ruchu. Wg. pomiarów wykonanych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu (GPR) 2020/2021 na tym odcinku średnio przemieszcza się 57 473 pojazdów/dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych, wyjazdów świątecznych czy feryjnych ilość pojazdów znacznie wzrasta. Tworzą się zatory.

W latach 2016 - 2021 na DK7 w Gaju wystąpiło 8 wypadków, w których 11 osób było rannych i jedna zginęła. Wypadki w tym miejscu to głównie boczne zderzenie się pojazdów w ruchu, najechanie na pieszego i najechanie na barierę ochronną. Powstanie bezkolizyjnego węzła diametralnie zmieni sytuację zarówno dla kierowców jak i pieszych poprawiając bezpieczeństwo i komfort poruszania się.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: EUROVIA Polska (lider) oraz Nowak-Mosty (partner).
Na realizację robót wykonawca ma 11 miesięcy plus okresy zimowe ( między 15 grudnia a 15 marca)
Koszt inwestycji wynosi prawie 32 mln zł.

Kalendarium

25 października 2019 r. podpisano umowa na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i buduj
20 lipca 2021 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID do wojewody
6 października 2022 r. Wojewoda Małopolski wydał ZRID
10 października 2022 r. nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy
Źródło GDDKiA;

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl