Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
15.09.2022 | Czytano: 164

„ZRID” dla ostatniego odcinka S7

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej („zrid”) dla budowy drogi S7 Warszawa – Kraków od węzła Miechów do węzła Szczepanowice.

„ZRID” dla ostatniego odcinka S7
To ostatni odcinek „ekspresówki”, który powstanie w naszym województwie na trasie od Krakowa do granicy z woj. świętokrzyskim.

– Jest to ostatni brakujący odcinek drogi ekspresowej S7 na terenie Małopolski po północnej stronie Krakowa. Zadanie, na którego realizację wydałem zezwolenie, jest częścią większego zamierzenia inwestycyjnego, które będzie obsługiwało ruch tranzytowy między południem a północą Polski. Dopinamy w ten sposób całość. Wszyscy wiemy, jak ważna to inwestycja, nie tylko dla naszego województwa. Z uwagi na szczególne znaczenie decyzji, nadałem jej rygor natychmiastowej wykonalności. Życzę, aby prace rozpoczęły się najszybciej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pełna nazwa zadania brzmi: „Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła), na odcinku od km 622+185 do km 627+501,46, o długości 5.316 km, zlokalizowana w województwie małopolskim w powiecie miechowskim w gminie Miechów, na terenie miasta Miechów oraz miejscowości Bukowska Wola, Wymysłów, Parkoszowice, Poradów i Szczepanowice”. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie.

W ramach zadania zostaną rozbudowane lub przebudowane inne drogi publiczne krzyżujące się z projektowaną trasą. Wykonane zostaną m.in.: przejazdy drogowe, wiadukty drogowe, przepusty i przejścia dla zwierząt.

Źródłem finansowania przedmiotowej inwestycji są środki pochodzące z Krajowego Funduszu Drogowego oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektów transportowych na lata 2012-2020 z perspektywą do 2025 r. Wartość robót wynosi 181 933 000 zł.

To jedna z większych procedur przeprowadzonych w tym roku przez Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Inwestycją objętych jest ok. 430 działek. W procedurze uczestniczy ok. 190 stron postępowania. Samych załączników, które wymagały analizy było kilkadziesiąt, w tym np. ponad 20 mb mapy obrazującej przebieg drogi oraz zagospodarowanie terenu inwestycji.
Źródło Małopolski urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl