Czwartek, 23 maja | Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
08.08.2022 | Czytano: 165

Małopolska planuje przesunąć o rok termin wymiany starych pieców

Nie trzeba będzie wymieniać starego pieca na węgiel i drzewo do końca tego roku, ale do końca 2023 roku. Władze Małopolski proponują przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany starego "kopciucha" o rok. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany zapisów uchwały antysmogowej w naszym województwie.

W uzasadnieniu czytamy: ""Aktualna sytuacja gospodarcza wywołana pandemią i wojną na Ukrainie ma bezsporny wpływ na dostępność i ceny nośników energii. W związku z tym samorządy gminne oraz bezpośrednio mieszkańcy zwracają się z petycjami, apelami oraz wnioskami do Samorządu Województwa Małopolskiego o przedłużenie terminów wynikających z tzw. uchwały antysmogowej dla Małopolski.

Samorząd Województwa Małopolskiego szanując głos wnioskodawców, zwłaszcza głos samorządów gminnych, rozumiejąc przesłanki i obawy będące u podstaw skierowania powyższych wystąpień, uznaje za zasadne wprowadzenie zmian w uchwale w zakresie zmiany terminów przepisów przejściowych dających czas na dostosowanie się do regulacji wskazanych w uchwale.

W obliczu rosnących cen, braku pewności co do ciągłości dostaw surowców oraz zawieszenia przez dostawców gazu wykonywania nowych przyłączy, celowe jest umożliwienie mieszkańcom Małopolski odłożenia wyboru źródła ogrzewania o okres jednego roku. Niezmiennie Samorząd Województwa Małopolskiego będzie kontynuował działania zmierzające do poprawy jakości powietrza. Stanowi to bowiem cel strategiczny zgodny z przyjętą ideą zrównoważonego rozwoju województwa. Intensyfikacja i podjęcie nowych działań na rzecz poprawy jakości powietrza, zmierzających do neutralności klimatycznej, w tym rozwoju tzw. zielonej energii poprzez wspieranie energooszczędnej gospodarki i rozwój energetyki opartej na alternatywnych źródłach energii, to kluczowe wyzwania stanowiące determinant dążeń Województwa Małopolskiego."

Z treścią projektu zmienionej uchwały antysmogowej można zapoznać się tutaj.

Proponowane zmiany to wymiana starych kotłów, tzw. kopciuchów do końca 2023 r. Od 1 stycznia 2024 roku nie można byłoby użytkować bezklasowych kotłów na węgiel i drewno. Należy je wymienić na m.in. kocioł gazowy, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompę ciepła, kocioł olejowy lub kocioł na paliwo stałe spełniający wymogi ekoprojektu.

Od 1 stycznia 2024 roku dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania ekoprojektu lub kominków, których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej powinna zawierać dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka.

Konsultacje prowadzone będą do 23 sierpnia 2022 roku. Formularz składania uwag i opinii na stronie Powietrze.małopolska.

s/ fot. arch. M. Adamowski

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl