Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
02.06.2022 | Czytano: 196

Rozbudowa ulicy Lwowskiej

TARNÓW: Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał właśnie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od km 129+872,05 do km 130+342,05 w m. Tarnów, gmina m. Tarnów, powiat m. Tarnów, woj. małopolskie w ramach inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 73 do drogi krajowej nr 94 w mieście Tarnowie – etap III”.

Rozbudowa ulicy Lwowskiej
To newralgiczny odcinek – wąskie gardło pomiędzy oddanymi już do użytku odcinkami remontowanej ul. Lwowskiej, a skrzyżowaniem z ul. Orkana i ul. Słoneczną. Dzięki inwestycji droga krajowa 73 zyska po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Na planowanej w zadaniu długości 470 m przewiduje się rozbudowę i przebudowę 
ul. Lwowskiej wraz z infrastrukturą, w tym m.in. budowę nawierzchni drogowej włącznie 
ze wzmocnieniem podłoża, przebudowę wlotu skrzyżowania, budowę i przebudowę ścieżki rowerowej i chodników czy budowę kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Wątok.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu prace będą mogły szybko się rozpocząć. Inwestorem jest Prezydent Miasta Krakowa.

Założeniem inwestycji jest poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu na drodze, usprawnienie ruchu pojazdów, jak również poprawa stanu nawierzchni i odwodnienia drogi, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz ruchu rowerzystów poprzez oddzielenie ich od ruchu kołowego.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl