Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
29.05.2022 | Czytano: 128

Będą trzy nowe mosty na drogach wojewódzkich

Mieszkańcy powiatów limanowskiego, oświęcimskiego i suskiego już niedługo doczekają się nowych mostów na przebiegających przez te tereny drogach wojewódzkich nr 968, 933, 957.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał zezwolenia na realizację inwestycji drogowych polegających m.in. na budowie nowych mostów na potoku Kamienica w miejscowości Lubomierz-Rzeki, przez Wisłę w Brzeszczach oraz na potoku Jaworzynka w Zawoi. Wszystkie trzy decyzje mają rygor natychmiastowej wykonalności. Ich inwestorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Powiat limanowski
Inwestycja w powiecie limanowskim nosi nazwę „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 968 z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu na odc. 060 w km 11+152,7 na potoku Kamienica wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Lubomierz-Rzeki, gmina Mszana Dolna i Gmina Kamienica, powiat limanowski”.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w gminach Mszana Dolna i Kamienica. Planowany do rozbudowy most znajduje się nad potokiem Kamienica, który w tym miejscu stanowi granicę administracyjną między gminą Mszana Dolna (wieś Lubomierz, przysiółek Rzeki) a gminą Kamienica (wieś Szczawa). Inwestycja obejmuje również wieś Zasadne w gminie Kamienica (częściowo jest realizowana na działkach w obrębie Zasadne).

Planowana budowa nowego mostu jest konieczna ze względu na zły stan techniczny mostu istniejącego. Dzięki lepszym parametrom nowego mostu znacząco poprawi się płynność ruchu. Zwiększy się też komfort jazdy.

Powiat oświęcimski
Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał również zezwolenie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 933 z rozbiórką istniejącego mostu na odc. 010 w km 0+327 i budową nowego mostu na odc. 010 w km 0+319,3 przez rzekę Wisłę (suche koryto) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Brzeszcze, gmina Brzeszcze-miasto, powiat oświęcimski”.

Zakres inwestycji obejmuje między innymi: przebudowę drogi wojewódzkiej nr 933, budowę i rozbiórkę tymczasowej drogi objazdowej wraz z mostem tymczasowym, budowę kanału technologicznego, budowę kanalizacji deszczowej, rozbiórkę odcinka sieci teletechnicznej, rozbiórkę mostu istniejącego i budowę mostu.

Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego mostu konieczna jest budowa nowego obiektu. Realizacja inwestycji podniesie bezpieczeństwo na tym odcinku i usprawni ruch.

Powiat suski
Inwestycja w powiecie suskim, na którą zostało wydane pozwolenie, nosi nazwę: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 957 z rozbiórką istniejącego mostu na odc. 080 w km 3+049,5 i budową nowego mostu na odc. 080 w km 3+046,6 na potoku Jaworzynka wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w m. Zawoja, gmina Zawoja, powiat suski”.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej 957 z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad potokiem Jaworzynka wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Źródło Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl