Czwartek, 23 maja | Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
20.01.2022 | Czytano: 204

Cztery oferty na rozbudowę zakopianki w Głogoczowie

Cztery oferty wpłynęły do przetargu na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla rozbudowy 4-kilometrowego odcinka DK7 w Głogoczowie.

Trzy z nich wycenione są na zbliżone kwoty, ponad 3,3 mln zł, a czwarta na ponad 4,7 mln zł. Rozpoczęło się sprawdzanie dokumentów ofertowych.

Do przetargu wpłynęły oferty od wykonawców:
· konsorcjum: MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy) - 3 321 000 zł
· Mosty Katowice - 3 340 188 zł
· IVIA - 3 360 360 zł
· Piotr Szymański - Zakład Projektowo Budowlany P.S. Projekt - 4 740 822,21 zł

Zadanie w trzech etapach

Zadanie podzielone jest na trzy etapy.
Etapy I oraz II - obejmują opracowanie STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trzeba przygotować dokumentację geologiczną, hydrogeologiczną, geofizyczną i Program funkcjonalno-użytkowy.
Etap III przeznaczony jest na udzielanie odpowiedzi oferentom już na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.

Termin wykonania zadania

Całość prac wykonawca będzie musiał zrealizować w ciągu 35 miesięcy. Jeżeli dla inwestycji będzie wymagany raport oddziaływania na środowisko ten czas może się wydłużyć do 41 miesięcy.

Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu

Głównym celem przebudowy jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ma ona nastąpić poprzez likwidację miejsc niebezpiecznych, jakimi są trzy kolizyjne skrzyżowania drogi krajowej nr 7 oraz przejść dla pieszych przez tą drogę. Zakładana jest likwidacja zjazdów i budowa dodatkowych jezdni w celu zapewnienia obsługi terenów przyległych. Poprawi to przepustowość i bezpieczeństwo na DK7, ponieważ ruch tranzytowy zostanie odseparowany od ruchu lokalnego. Nastąpi korekta nienormatywnego łuku i tym samym poprawiona zostanie geometria drogi krajowej. Powstaną dodatkowe pasy ruchu dla skręcających na skrzyżowaniach w prawo.

W ciągu ostatnich 5 lat ruch na DK7 pomiędzy Krakowem i Głogoczowem wzrósł o 29 proc. Na odcinku Kraków - Mogilany wynosi już średnio 57 473 pojazdy na dobę, a dalej do Głogoczowa 52 059 poj./dobę. Na wzrost ruchu lokalnego duży wpływ ma rozwój budownictwa jednorodzinnego na południe od Krakowa i lokalizacja firm przy popularnej DK7. Od wielu lat obserwowana jest pod tym względem tendencja wzrostowa. Od 2017 r. funkcjonują dwie kładki dla pieszych, które znacznie poprawiły bezpieczeństwo mieszkańców, jednak przebudowa skrzyżowań uwzględniająca wzrost natężenia ruchu jest już konieczna.Źródło GDDKiA;

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl