Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
05.03.2019 | Czytano: 131

Służby podsumowały ferie zimowe w Małopolsce

W tym roku ferie zimowe w całej Polsce trwały od 14 stycznia do 24 lutego. Był to okres wzmożonej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wypoczywających. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy, na którym podsumowano te działania.

Służby podsumowały ferie zimowe w Małopolsce
Wzięli w nim udział: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW Andrzej Pasek, p.o. zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotr Morajko, p.o. małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk oraz małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer.

- Z punktu widzenia służb ferie nigdy nie trwają dwa tygodnie, a prawie dwa miesiące i wymagają intensywnych działań. Ich szczególnie istotnym aspektem jest wymiana informacji i współpraca oraz bieżące analizowanie każdego przypadku. Warto podkreślić, że intensywne kontrole, które w tym czasie miały miejsce, służyły temu, aby było jeszcze bezpieczniej. Choćby zainteresowanie rodziców sprawdzaniem przez Inspekcję Transportu Drogowego i Policję autokarów przewożących dzieci pokazuje, jak ważne i oczekiwane są to działania. Często niestety jest tak, że to właśnie kontrole powodują, że kierowcy zaczynają za kierownicą myśleć i uważać. Dziękuję wszystkim służbom, które sprawiły, że dziś możemy powiedzieć: ferie w Małopolsce były bezpieczne! – mówił wojewoda Piotr Ćwik.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas ferii
- W całym okresie ferii do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco przekazywane były informacje o prowadzonych kontrolach obiektów i zdarzeniach z udziałem dzieci. Ferie przebiegły spokojnie, bez poważniejszych wydarzeń. Odnotowano jeden poważniejszy incydent – zatrucie zbiorowe na zimowisku w Kościelisku. Do WCZK przekazywane były głównie informacje dotyczące pojedynczych i niegroźnych zdarzeń, takich jak: wypadki i kolizje drogowe, utrudnienia w ruchu kolejowym i drogowym, przerwy w dostawach prądu, informacje o zalegającym na dachach śniegu. Wszystkie te informacje były przekazywane do właściwych służb ze wskazaniem bieżącego podejmowania właściwych działań – podsumowuje Andrzej Pasek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W okresie ferii nie wystąpiły ekstremalne warunki pogodowe. WCZK przekazało w tym okresie 28 ostrzeżeń hydro- i meteorologicznych, z czego tylko 1 było 2. stopnia (w 3-stopniowej skali).


Działania Policji
a) profilaktyka przede wszystkim
Jeszcze przed rozpoczęciem ferii policjanci prowadzili systematycznie spotkania z dziećmi oraz młodzieżą w szkołach, w trakcie których przekazywali wiedzę na temat sposobów ustrzeżenia się przed różnymi zagrożeniami występującymi w czasie ferii zimowych. W całym województwie małopolskim przeprowadzono łącznie 2885 spotkań oraz pogadanek edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa prewencyjnego oraz w ruchu drogowym.

b) bezpieczeństwo na stoku
Małopolska Policja organizowała również policyjne patrole na stokach narciarskich w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Podczas ferii na małopolskie stoki skierowano 56 policjantów, którzy zrealizowali 472 służby w ramach patroli dwuosobowych.

W czasie patroli narciarskich policjanci:
przeprowadzili 62 interwencje,
ujawnili 17 naruszeń prawa z kodeksu wykroczeń, zastosowali 15 pouczeń oraz nałożyli 2 mandaty karne,
za brak kasków u dzieci do ukończenia 16. roku życia pouczyli 20 opiekunów prawnych,
nałożyli 1 mandat karny za uprawianie narciarstwa w stanie nietrzeźwości,
zastosowali 1450 pouczeń narciarzy, którzy nie stosowali się do zasad Dekalogu FIS.

c) kontrole autokarów
Kontrole autokarów realizowane były na trasach dojazdowych do górskich miejscowości turystycznych oraz jeszcze przed wyruszeniem w trasę. Ze względu na duże zainteresowanie rodziców i opiekunów prewencyjną kontrolą policyjną stanu technicznego autokarów i trzeźwości kierujących w największych miastach, w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu zorganizowano stałe punkty kontrolne.

W czasie ferii ogółem skontrolowano 1305 autokarów turystycznych, z czego 340, tj. co czwarty został sprawdzony jeszcze przed wyjazdem w trasę na prośbę rodziców opiekunów oraz organizatorów wyjazdów. Podczas kontroli autobusów policjanci zatrzymali 43 dowody rejestracyjne, z czego 27 przypadków dotyczyło stanu technicznego pojazdu. Nieprawidłowości te obejmowały m.in. usterki układu hamulcowego, nadmiernie zużyte lub uszkodzone ogumienie.

d) kontrole na drogach
W okresie ferii policjanci nadzorowali drogi prowadzące do górskich miejscowości turystycznych. W okresach tzw. wymiany turnusów wypoczynkowych działania kontrolne były każdorazowo nasilane. Ogółem policjanci skontrolowali blisko 70 tys. pojazdów, ujawniając 54 789 wykroczeń w ruchu drogowym.

W wyniku kontroli policjanci:
zatrzymali 591 praw jazdy i 2938 dowodów rejestracyjnych,
ujawnili 2634 przypadki niestosowania się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów pojazdów,
ujawnili 52 przypadki przewożenia dzieci niezgodnie z przepisami (poza fotelikami ochronnymi lub innymi urządzeniami przytrzymującymi,
ujawnili 641 nietrzeźwych kierujących.

Na drogach było bezpieczniej
W okresie od 11 stycznia do 24 lutego 2019 roku na terenie Małopolski doszło do 239 wypadków, w których 15 osób zginęło, a 286 zostało rannych. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano 25% spadek liczby wypadków i zabitych oraz 20% spadek liczby osób rannych. W tym okresie doszło do 20 wypadków z udziałem dzieci do 14. roku życia, w których 24 dzieci zostało rannych. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych wśród dzieci (w zeszłym roku 1 dziecko zginęło).

- Ferie to dla dzieci i młodzieży czas wypoczynku, a dla małopolskiej Policji to 6 tygodni wytężonej pracy prowadzonej równolegle w kilku płaszczyznach. Koncentrowaliśmy się na działaniach zapewniających bezpieczeństwo w kurortach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Odnotowane zdarzenia na stokach narciarskich wskazują, że patrole policji są tam potrzebne i w przyszłym sezonie zimowym te akcje będą kontynuowane. Podczas ferii dbaliśmy również o bezpieczny dojazd do miejsc wypoczynku. Prowadzone kontrole zapobiegały łamaniu przepisów drogowych, a w szczególności przeciwdziałały przypadkom przewożenia dzieci niezgodnie z przepisami. Mundurowi pomagali również kierowcom w razie potrzeby – podkreśla p.o. zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Piotr Morajko.

Działania Państwowej Straży Pożarnej
profilaktyka i kontrole
- O tym, jak ważna jest profilaktyka oraz wczesne dostrzeganie rodzących się zagrożeń, wszyscy mogliśmy się boleśnie przekonać na początku 2019 roku, w związku z tragicznymi skutkami pożaru, do jakiego doszło w tzw. escape roomie w Koszalinie. Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży w czasie ferii zimowych, funkcjonariusze PSP przeprowadzali czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach wypoczynku dzieci i młodzieży. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej z województwa małopolskiego były też dobrze przygotowane na ewentualność wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, takich jak np. niska temperatura, intensywne opady śniegu, oblodzenia. Strażacy przygotowani byli również do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa lodowego. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie ferii zimowych strażacy przypominali właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. W obszarze tym strażacy wspierali w ramach wzajemnej współpracy Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego. W dalszym ciągu zwracamy uwagę na zagrożenia związane z sezonem grzewczym, przypominamy o konieczności okresowej kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych i apelujemy o doposażanie mieszkań w autonomiczne czujki dymu i tlenku węgla – powiedział p.o. małopolski komendant wojewódzki PSP – st. bryg. Marek Bębenek.

„Ogniki”
W czasie ferii grupy dzieci i młodzieży mogły zwiedzać strażnice. W trakcie takich wizyt zapoznawały się one ze sprzętem i wyposażeniem jednostek ratowniczych PSP, a także z codzienną pracą strażaków. W trakcie takich spotkań strażacy przekazywali dzieciom informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
Strażacy zapraszali także do odwiedzenia „Ogników” – sal edukacyjnych, których w Małopolsce funkcjonuje 11. W roku 2018 sale te odwiedziło 17682 osób, w tym 15901 uczniów.

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
W okresie jesienno-zimowym w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstawania pożarów. W tym samym okresie odnotowywany jest również wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Od 1 października 2018 r. strażacy do zdarzeń związanych z tlenkiem węgla wzywani byli 379 razy. W tych zdarzeniach rannych zostało 165 osób, a 2 zmarły.
Dlatego strażacy szczególnie w okresie ferii zimowych przypominali o obowiązkowych okresowych przeglądach i czyszczeniu przewodów kominowych, a także o sprawdzeniu instalacji wentylacyjnej, jak również urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych.

Działania Inspekcji Transportu Drogowego
W dniach 12.01 – 24.02.2019 r. na terenie woj. małopolskiego Inspekcja Transportu Drogowego przeprowadziła kontrole 129 autobusów przewożących dzieci na wypoczynek. Zatrzymano 5 (4%) dowodów rejestracyjnych, a w 3 przypadkach – ze względu na stwierdzone nieprawidłowości – nie dopuszczono autobusów do dalszej jazdy. Usterki te polegały na: nadmiernych wyciekach płynów eksploatacyjnych, wystających ostrych krawędziach, uszkodzonym układzie pneumatycznym zawieszenia, luzach w układzie kierowniczym, uszkodzonym oświetleniu.

W 16 przypadkach w związku z naruszeniem przepisów ustawy o transporcie drogowym wszczęto postępowania administracyjne. Były to m.in.: jazda bez wymaganej przerwy, skrócenie odpoczynku oraz usterki techniczne. Nałożono 130 mandatów karnych w związku z naruszeniami dotyczącymi czasu pracy (jazda bez wymaganej przerwy), brakiem wymaganych dokumentów czy przekroczeniem dopuszczalnej prędkości.


Dane Małopolskiego Kuratorium Oświaty
Kuratorium Oświaty w okresie ferii zimowych 2019 r. zamieściło w bazie wypoczynku, prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej za pomocą systemu teleinformatycznego, 823 zgłoszenia wypoczynku organizatorów mających siedzibę lub adres zamieszkania na terenie województwa małopolskiego. Wypoczynek został zorganizowany dla 30 291 uczestników. Organizatorzy ci przygotowali najwięcej wypoczynków w Małopolsce – 663 turnusy.

Organizatorzy z innych województw na terenie Małopolski zorganizowali 1 407 wypoczynków dla 54 630 uczestników.

Na terenie województwa małopolskiego, w okresie ferii zimowych 2019 r. – do 24 lutego 2019 r. – zorganizowano łącznie 2 070 różnego rodzaju form wypoczynku dla 79 269 dzieci i młodzieży szkolnej.

Turnusy organizowane w Małopolsce w ramach ferii zimowych 2019 r. poddawane były kontrolom pracowników Kuratorium Oświaty. Podczas kontroli szczegółowo analizowana była zgodność danych zawartych przez organizatora w formularzu zgłoszenia wypoczynku ze stanem faktycznym oraz dokumentacja dotycząca przebiegu wypoczynku. Pracownicy Kuratorium skontrolowali 303 wypoczynki, co stanowi około 15 % ogółu zorganizowanych wypoczynków na terenie Małopolski. Wydano 287 zaleceń 144 organizatorom wypoczynku.

Przeprowadzenie przez organizatora całej procedury zgłaszania wypoczynku daje rodzicom dzieci gwarancje, że organizator dopełnił wszystkich formalności, a wypoczynek organizowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.mat. prasowe Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl