Środa, 21 lutego | Imieniny: Eleonory, Kiejstuta, Fortunata
27.12.2017 | Czytano: 57

Rozbudowa drogi krajowej nr 75 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska - trwa analiza ofert

Cztery konsorcja firm złożyły oferty w przetargu na „Rozbudowę drogi krajowej nr 75, od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska”. Zaproponowane ceny wynoszą od ok. 46 mln 378 tys. zł do ponad 49 mln 959 tys. zł.

Wszystkie firmy oferują 7 lat gwarancji. Rozbudowa powinna być wykonana w ciągu 10 miesięcy. Trwa analiza złożonych ofert.

Zakres robót obejmuje:
• rozbudowę jezdni drogi krajowej nr 75 na długości ok. 1,7 km;
• budowę lewostronnych i prawostronnych konstrukcji oporowych w formie kotwionych palisad z pali CFA;
• budowę drenów wierconych;
• budowę drenażu liniowego;
• budowę studni do odwodnienia wgłębnego;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• budowę wpustów wodościekowych;
• budowę i przebudowę rowów otwartych;
• budowę rowu krytego;
• przebudowę teletechnicznej linii kablowej;
• budowę elektroenergetycznej linii kablowej;
• przebudowę oświetlenia drogowego;
• przebudowę sieci wodociągowej;
• budowę przepustów;
• likwidację istniejących przepustów.Na odcinku od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze droga krajowa nr 75 wznosi się od Jeziora Rożnowskiego do Przełęczy Św. Justa w większości na obszarze osuwiskowym, o zróżnicowanej aktywności. Utwory geologiczne fliszu karpackiego, który tu występuje sprzyjają procesom osuwiskowym. Łupki i piaskowce pod wpływem przedostawanie się wody do warstw poślizgowych doprowadzają do przesuwania się skał względem siebie, na różnych głębokościach ( od 3 do 15,8 m, od 15 m do 30 m ) Szczególnie ruchy te uaktywniają się po intensywnych i długotrwałych deszczach. Ale nie tylko. Jest też stałe zasilanie wodami podziemnymi. Wraz z przesuwaniem się warstw skał i ziemi, przesuwa się droga dk 75, w stronę J. Rożnowskiego. Od 2010 r. do 2016 r. GDDKiA wydała w sumie 3 055 460 zł na zabezpieczenie drogi, ponieważ grozi jej przerwanie ciągłości. Poprawić sytuację może tylko kompleksowe odwodnienie terenu, stąd zaplanowane prace.

Na zdj. - prowadzone badania geologiczne.

opr.s/
Źródło GDDKiA w Krakowie

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl