Sobota, 30 września | Imieniny: Honoriusza, Wery, Hieronima
13.11.2017 | Czytano: 1

Zakończono prace zabezpieczające przed powodzią w Miechowie

To dobra wiadomość dla mieszkańców Miechowa. Właśnie zakończyły się prace konserwacyjne w okolicach koryta rzeki Cicha, które zabezpieczą przyległe tereny na wypadek powodzi oraz usprawnią swobodny przepływ wód.

Koordynatorem przeprowadzonych robót jest Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – jednostka wojewódzka. Wykonane na niemal 2-kilometrowym odcinku prace na miejscu wizytował i odebrał wicemarszałek Wojciech Kozak.

- Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców niezwykle ważne jest, by zabezpieczać tereny w obrębie rzek, które stanowią potencjalne zagrożenie w okresach intensywnych opadów deszczu. Zdecydowanie łatwiej jest podejmować prace zapobiegawcze, niż później walczyć ze skutkami powodzi – mówił wicemarszałek Wojciech Kozak.

Rzeka Cicha – cichą jest tylko z nazwy. Ta pozornie spokojna rzeka przez ostatnie lata wielokrotnie spędzała sen z powiek mieszkańców podczas intensywnych opadów deszczu. Kilkukrotnie już usuwano szkody powodziowe polegające m.in. na oczyszczeniu terenu z połamanych drzew i konarów utrudniających swobodny przepływ wód oraz zabezpieczano skarpy brzegowe kamieniami.

Prace, które odebrał wicemarszałek Kozak, zostały przeprowadzone na przebiegającym przez tereny zabudowane niemal 2-kilometrowym (1970 m) odcinku – od mostu na drodze powiatowej Miechów-Komorów do mostku w rejonie działki nr 340 położonej na terenie miasta Miechów.

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców wykoszono i wygrabiono tereny na skarpach, ścięto krzaki i oczyszczono teren z gałęzi, korzeni i kory drzew. Ponadto przeprowadzono roboty ziemne zabezpieczające teren na wypadek powodzi poprzez naprawę i wzmocnienie skarpy brukiem z kamienia naturalnego na wysokości do 4 m.

Po zakończeniu tych prac rozpoczęto już wykonanie robót na kolejnym 300-metrowym odcinku rzeki w Miechowie, gdzie również zostaną wykoszone i wygrabione skarpy. Ponadto zostanie udrożnione koryto rzeczne poprzez usunięcie zalegających konarów. Dzięki tym pracom wody rzeki będą mogły płynnie przepływać, co zabezpieczy tereny przyległe na wypadek powodzi.

Zadanie zostało wykonane w ramach środków finansowych pochodzących z rezerwy budżetu państwa. Wartość przeprowadzonych robót to prawie 44 tys. zł.

opr.s/

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl