Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
31.10.2017 | Czytano: 83

Ponad 117 mln zł na projekty w subregionie tarnowskim

Wymiana przestarzałych pieców, budowa i remont dróg, prace kanalizacyjne, a także ciekawe projekty turystyczne – to kolejne inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki środkom unijnym w subregionie tarnowskim. Wartość podpisanych w poniedziałek przez wicemarszałka Stanisława Sorysa umów wynosi ponad 117 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 opiewa na ponad 79 mln zł. Wszystkie projekty powstaną do końca 2020 roku.

Ponad 117 mln zł na projekty w subregionie tarnowskim
- Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wchodzi w kolejną fazę. Do początku października podpisaliśmy z beneficjentami aż 1261 umów, w których kwota dofinansowania wynosi w sumie ponad 3,65 mld zł. Podpisane dzisiaj kolejne umowy to nowe środki, które zostaną wykorzystane dla jeszcze lepszego rozwoju subregionu tarnowskiego, a przez to całej Małopolski - mówił podczas podpisania wicemarszałek Stanisław Sorys.

Podpisane umowy w głównej mierze dotyczą walki ze smogiem w Małopolsce. W efekcie tego uda się wymienić kilkaset przestarzałych pieców na terenie: gm. Tarnów, gm. miasta Bochnia, gm. Brzesko, gm. Gromnik, gm. Lisia Góra, gm. Iwkowa, gm. Radłów, gm. Rzepiennik Strzyżewski, gm. Pleśna i gm. Wierzchosławice. Łączna wartość tych umów to ok. 17 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ok. 16,5 mln zł.

Co ważne – część z projektów zakłada nie tylko wymianę starych kotłów na ekologiczne piece gazowe czy opalane biomasą, ale też odpowiednie akcje informacyjne dla swoich mieszkańców. Większość projektów zakończy się do końca 2020 roku.

Jakie efekty założyły gminy? Przykładowo: gmina miasto Bochnia planuje wymianę w sumie 217 pieców, gmina Wierzchosławice – 200, gm. Tarnów – 172, gm. Pleśna – 130, a gm. Iwkowa - 100. Inwestycje mają w znacznym stopniu poprawić jakość powietrza na tym terenie. Jak np. zakłada gmina miasta Bochnia, emisja PM10 zmniejszy o prawie 96%, a PM2,5 – o prawie 91%.

Kolejne środki unijne, które udało się zdobyć gminom z subregionu tarnowskiego, będą miały też wymierny efekt dla lokalnej branży turystycznej. W kilku gminach powstaną ciekawe obiekty, które
z pewnością przyciągną nowych gości.

U podnóża Zamku Kmitów i Lubomirskich w Nowym Wiśniczu (pow. bocheński) powstanie nowy park. Spacerować po nim będzie można szlakiem specjalnej ścieżki dydaktycznej, w której w ciekawy sposób zostanie przedstawiona historia zamku i miasta. Już wiadomo, że znajdą się tam makiety zabytkowej budowli z różnych okresów. Park będzie też świetnym miejscem do odpoczynku – na mieszkańców i turystów będą czekać ławki, amfiteatr leśny czy plenerowe szachy. Obiekt ma mieć ok. 3,21 ha powierzchni i powstać do końca 2019 roku. Koszt powstania parku wyceniono na ponad 2 mln zł, z czego 1,36 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Z kolei w Bochni powstanie tężnia solankowa i komora solna. Nowa atrakcja turystyczna w jeszcze wyraźniejszy sposób podkreśli dziedzictwo salinarne miasta. Obiekt wraz z odpowiednim zagospodarowaniem terenu (m.in. zaplanowano budowę placu zabaw czy siłowni pod chmurką) ma kosztować ponad 7 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 3,68 mln zł. Inwestycja ma być gotowa do końca 2018 roku.

Wśród zaplanowanych inwestycji turystycznych ze wsparciem unijnym są także m.in.: budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Tarnowie, remont zabytkowego spichlerza w Brniu (pow. dąbrowski) i organizacja w niej stanicy turystycznej, budowa wiosek rowerowych w gm. Ciężkowice, budowa wieży widokowej i oznaczenie ścieżek historycznych w gm. Pleśna. Na terenie całego subregionu powstaną też nowe wiaty i altany turystyczne (m.in. w gm. Szczurowa czy Tuchowie).

Wśród podpisanych umów znalazły się także ważne dla subregionu inwestycje drogowe. Dzięki wsparciu w wysokości ponad 25 mln zł zostanie wybudowane połączenie węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie. Wartość projektu to prawie 38 mln zł, a zakończenie prac przewiduje się na grudzień 2019 r. Unijną dotację zdobyła również przebudowa drogi powiatowej Uszew – Nowy Wiśnicz – Nieznanowice, a także prace przy poprawie stanu i przejezdności dróg w sąsiedztwie SAG w Tarnowie (m.in. rozbudowa ul. Spokojnej).

Dzięki dotacji w wysokości 1,7 mln zł dla gminy Lipnica Murowana zostanie rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Dolnej. Całość inwestycji opiewa na 2,5 mln zł. Przewidywany koniec rozbudowy to marzec 2019 roku. Sytuacja poprawi się także w gm. Szerzyny – gdzie za unijna dotację w wysokości 3,6 mln zł zostanie rozszerzona sieć kanalizacji.

Z kolei gmina Bochnia otrzyma wsparcie na utworzenie w Gorzkowie strefy aktywności gospodarczej. Koszt przygotowanie nowego terenu pod inwestycje to ponad 2,4 mln zł, z czego unijne wsparcie wynosi 1,9 mln zł. Prace powinny zakończyć się do końca 2018 roku.

Unijne pieniądze otrzymał także Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie. Dzięki dotacji w wysokości prawie 5 mln zł uda się tu kompleksowo wyremontować i zmodernizować oddział onkologii klinicznej. Wśród zaplanowanych prac jest nie tylko gruntowna przebudowa pomieszczeń, ale też zakup nowoczesnego mammografu cyfrowego. Inwestycja zakończy się w grudniu 2020 roku.

opr.s/
Źródło UMWM

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl