Wtorek, 03 października | Imieniny: Teresy, Józefy, Heliodora
20.10.2017 | Czytano: 1

Odstąpiono od umowy z dotychczasowym wykonawcą obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 nie wybuduje już konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner). Dziś zostało wysłane do wykonawcy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Oddział GDDKiA w Krakowie odstępuje od umowy z konsorcjum, ponieważ wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu : coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców - informuje Iwona Mikrut z GDDKiA.

Umowa na budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 została podpisana z konsorcjum firm: Vistal Gdynia S.A. i Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. s. z o.o. w restrukturyzacji 23 listopada 2016 r. Konsorcjum, zgodnie ze złożoną ofertą miało 22 miesiące od daty zawarcia umowy na realizację inwestycji z gwarancją jakości na 10 lat. Do czasu realizacji robót nie wliczano okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do 19 października 2017 r. zaawansowanie prac na budowie wynosiło tylko 11 %.

- Za nie wywiązanie się z umowy konsorcjum zapłaci karę umowną w wysokości 15 % wartości kontraktu. GDDKiA będzie się także domagać odszkodowania za wszelkie poniesione straty. Podwykonawcy, dostawcy i usługodawcy otrzymają należne im płatności od GDDKiA. Dalszymi działaniami GDDKiA będzie inwentaryzacja wykonanych prac na budowie obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej, a następnie przygotowanie i ogłoszenie przetargu na nowego wykonawcę - precyzuje rzecznik GDDKiA.

Nowy wykonawca powinien być znany na wiosnę 2018 r. Termin realizacji nie powinien się wydłużyć więcej niż do końca 2019 r.

opr. s/

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl