Czwartek, 23 maja | Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
19.10.2017 | Czytano: 63

Otwarcie ofert na projekt i budowę S7

Dziś nastąpiło otwarcie ofert na realizację odcinków III oraz II drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków. Złożono w sumie na te dwa odcinki 16 ofert.

Zaprojektować i wybudować odcinek II węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma chce 5 firm. Najniższą cenę zaproponowała firma Mota- Engil Central Europe S.A. ponad 508 mln 135 tys. zł, najwyższą Berger Bau prawie 723 mln 379 tys. zł. Wszystkie firmy zaproponowały termin realizacji 34 miesiące, z gwarancją jakości na 10 lat.

Na projekt i budowę odcinka III węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska) złożyło oferty 11 firm, wszystkie zaproponowały 10 lat gwarancji i realizację zamówienia w 34 miesiące. Najniższą cenę ponad 1 mld 22 mln 462 tys. zł wystawiła włoska firma Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., najwyższą ponad 1 mld 483 mln 789 tys. zł konsorcjum firm Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S. z Turcji i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „ Mosty-Łódź” S.A. Zanim zostaną wybrani wykonawcy wszystkie oferty zostaną przeanalizowane.

55,6 kilometrowy odcinek S7 został podzielony na trzy części realizacyjne:

- I odcinek realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km.
- II odcinek realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.
- III odcinek węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
• realizację drogi ekspresowej S-7 jako drogi dwujezdniowej z pasem dzielącym ziemnym oraz pasami awaryjnymi
• budowę węzłów drogowych łączących S-7 z istniejącym układem komunikacyjnym
• budowę obiektów inżynierskich w ciągu planowanej drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z nią (wraz z wykonaniem, w niezbędnym zakresie, korekty przebiegu tych dróg na odcinkach dojazdów do obiektów),
• budowę elementów odwodnienia drogi i obiektów towarzyszących
• budowę dróg dojazdowych
• budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu
• realizację rozwiązań wynikających z oceny oddziaływania na środowisko
• usunięci kolizji z istniejącymi obiektami budowlanymi
• przełożenie fragmentów cieków wodnych kolidujących z droga S-7
• budowę infrastruktury technicznej stanowiącej wyposażenie techniczne drogi
• budowę kanałów technologicznych i urządzeń infrastruktury technicznej

Dla odcinka I S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic ( bez węzła Szczepanowice), podzielonego dodatkowo na dwie części inwestycyjne, 29 września 2017 r. została podpisana umowa z wykonawcą na:
- dla części I granica województwa – węzeł Miechów : projekt budowlany i uzyskanie decyzji ZRID do 28.08.2018 r.
- dla części II tzw. „Poradowskiej” : uzyskanie decyzji środowiskowej i opracowanie koncepcji programowej do 28.08.2018.

Mieszkańcy Poradowa zaskarżyli decyzję środowiskową do WSA. W konsekwencji fragment tego odcinka tzw. „Poradowski „ ( ponad 5 km ) został wyłączony z zakresu decyzji środowiskowej reformatoryjnej i dla niego trzeba uzyskać nową decyzję.

Wybudowanie drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków przyczyni się do: skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno - wschodnim obszarze miasta Krakowa oraz odciąży miasto z ruchu tranzytowego. Projektowana droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

opr.s/
Źródło GDDKiA

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl