Czwartek, 13 czerwca | Imieniny: Antoniego, Lucjana, Gracji
16.09.2017 | Czytano: 91

Droga Sienna – Siedlce już gotowa (zdjęcia)

Wczoraj odbył się oficjalny odbiór prac prowadzonych na drodze powiatowej Sienna – Siedlce. Na miejscu obecny był starosta nowosądecki Marek Pławiak i wójt gminy Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej w miejscowościach Sienna i Jelna. Wartość całej inwestycji to 2 890 271,15 zł, z tego dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 2014-2020 wynosi: 1 809 968, zł.

- Na podstawie porozumienia Zarząd Powiatu Nowosądeckiego przekazał wójtowi gminy Gródek nad Dunajcem zarządzanie drogą powiatową Sienna – Siedlce na odcinku prawie trzech kilometrów od Siennej do Jelnej – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak. - Pozwoliło to gminie uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przebudowę drogi, a powiat mógł niezależnie złożyć trzy wnioski na przebudowę innych dróg powiatowych.

Zgodnie z porozumieniem, z budżetu powiatu przeznaczono na realizację robót na drodze Sienna - Siedlce 266.628 zł oraz 23.470 zł na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania tego fragmentu drogi. Na pokrycie pozostałych kosztów inwestycji złożyły się środki pochodzące z dofinansowania z PROW (63,63% wartości po przetargu) oraz z budżetu gminy Gródek nad Dunajcem, która ponadto przygotowała wymaganą dokumentację projektową oraz formalny wniosek o dofinansowanie.

W tym roku zrealizowano pierwszy etap prac, którego łączny koszt wynosi: 1 565 667,78 zł, z tego planowane środki PROW 2014-2020 - 996 234,00 zł. Wkład Powiatu - 266 628 zł, wkład własny gminy - 302 805,78 zł.

- W ramach pierwszego etapu inwestycji wykonano nową nawierzchnię na ponad dwukilometrowym odcinku, ponad kilometr chodników, przejścia dla pieszych, kanalizację deszczową, odwodnienie drogi, przebudowę dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi oraz zjazdów publicznych i indywidualnych – tłumaczy starosta Marek Pławiak.

Pierwotny zakres robót został rozszerzony o likwidację tzw. przełomów w jezdni. Łączna wartość dodatkowych prac to 129 355,39 zł. Prace przy I etapie realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy. II etap inwestycji będzie realizowany w 2018 roku.

olsz/ zdj. Maria Olszowska

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl