Niedziela, 23 czerwca | Imieniny: Wandy, Zenona, Prospera
28.10.2016 | Czytano: 156

Bunkier z II wojny światowej, chomiki, czyli… co słychać na obwodnicy Miechowa

Komfort podróżowania, zwiększone bezpieczeństwo, spokój w centrum miasta. Mieszkańcy Miechowa i okolic czekają na nową obwodnicę, która powstanie dzięki staraniom Zarządu Województwa Małopolskiego.

Bunkier z II wojny światowej, chomiki, czyli… co słychać na obwodnicy Miechowa
Prace ruszyły 17 października i potrwają do września 2018 roku. Inwestycję wartą ponad 52 mln zł brutto, na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie realizuje firma Skanska.

Bezpieczni(e) w pobliżu budowy
– Prace na drogach technologicznych rozpoczęliśmy 17 października. Trzy dni później, po przekazaniu nam placu budowy, zaczęliśmy prace na ciągu głównym – mówi Krzysztof Kołodziej, kierownik budowy, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Krakowie. – W zakres prac wchodzą roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz wzmocnienie podłoża, a miejscem startu jest Bukowska Wola.

– Jako firma odpowiedzialna społecznie, dla której najważniejsze podczas prowadzonych prac jest bezpieczeństwo zarówno uczestników ruchu, jak i naszych pracowników, na każdym etapie budowy będziemy podejmować działania, które pozwolą uniknąć sytuacji niebezpiecznych – zaznacza Bogdan Cencek, menadżer projektu, Oddział Budownictwa Inżynieryjnego Skanska w Krakowie. - Będziemy informować o utrudnieniach, jakie mogą napotkać kierowcy i piesi, dbając o właściwe oznakowanie budowy i przejezdnej trasy. Apelujemy jednocześnie o bezpieczną i rozważną jazdę. To szczególnie ważne teraz, gdy zmrok zapada wcześniej, a w czasie podróży towarzyszą nam często poranne mgły, deszcz czy zmienny wiatr. W takich, trudnych do przewidzenia warunkach łatwo o wypadek czy kolizję.

- Z myślą o najmłodszych uczestnikach zorganizowaliśmy spotkanie z dziećmi ze szkoły podstawowej w Bukowskiej Woli, której lokalizacja sąsiaduje z budową. Wszystko w ramach naszej kampanii społecznej pn. „Bezpieczni w pobliżu budowy”, którą realizujemy w całej Polsce od 8 lat. Podczas takiego spotkania dzieci dowiedziały się m.in. jak bezpiecznie poruszać się po drodze, jakim zagrożeniem mogą być dla nich prace na budowie, oraz że nie należy wchodzić na plac budowy, który nie jest placem zabaw – podkreśla Agnieszka Kotela, specjalista ds. komunikacji zewnętrznej, Skanska, lokalny koordynator akcji. – Wszystkim, blisko 70 uczniom wręczyliśmy także opaski odblaskowe, dzięki którym po zmroku będą oni bardziej widoczni dla kierowców.

Komfort i bezpieczeństwo
– Rozpoczęcie budowy północnej obwodnicy Miechowa to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszej gminy – mówi Dariusz Marczewski, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów. – Efektem inwestycji będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Miechowa, a jednocześnie otwarcie nowych obszarów możliwego rozwoju północy Małopolski. Na uwagę zasługuje fakt, iż na całym odcinku obwodnicy zachowana zostanie ciągłość asfaltowej drogi serwisowej, która zapewni dojazd do pól, a jednocześnie będzie bezpiecznym szlakiem dla rowerzystów – podkreśla Dariusz Marczewski.
Przejazd pomiędzy Małopolską i woj. świętokrzyskim stanie się bardziej komfortowy i bezpieczny poprzez zastosowanie urządzeń systemu ITS (Inteligentny System Transportowy), które zostaną skonfigurowane z systemem ZSSRWM (Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce), który aktualnie już w województwie funkcjonuje. Dzięki temu zwiększy się przepustowość, poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego, czyli zmniejszy się liczba wypadków. Lepsza infrastruktura drogowa to również redukcja kosztów związana z utrzymaniem i renowacją nawierzchni czy obniżenie kosztów zarządzania taborem drogowym. Wszystko to wpłynie także na poprawę jakości środowiska, co jednocześnie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną okolicy. 

Co kryje budowa?
Miechów to gmina usytuowana na Wyżynie Miechowskiej z dobrze rozbudowaną infrastrukturą turystyczną i ciekawą historią. Nie dziwi więc fakt, że cała budowa odbywa się pod nadzorem archeologicznym, saperskim i przyrodniczym. Był to od początku wymóg inwestora. Skanska, jak się okazało podjęła się nie lada wyzwania. Przeprowadzony raport archeologiczny wykazał kolizję budowy z pochodzącym z czasów II wojny światowej bunkrem typu Tobruk. Bunkier znajduje się w okolicy planowanego ronda nr 1, na początku obwodnicy. Zgodnie z warunkami Konserwatora Zabytków zostanie on wydobyty i umiejscowiony w eksponowanym miejscu. Dodatkowo, już na początkowym etapie teren budowy badała obsługa saperska. Będzie również prowadziła nadzór w trakcie prac.Uwaga! Ziemny pies
Obszar budowy obwodnicy był terenem występowania chomika europejskiego, będącego pod ścisłą ochroną, zwanego regionalnie psiaczkiem ziemnym, zimnym psem, skrzotkiem, suslikiem, oseskiem, chomkiem lub z niemieckiego hamsterem. - Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na jego przeniesienie przystąpiliśmy do przesiedlenia grupy chomików będącej w kolizji z przebiegiem inwestycji. W zweryfikowanych blisko 25 norach odnaleźliśmy 9 sztuk. Wszystkie chomiki zostały przeniesione w bezpieczne miejsca, od ok. 700 do 1000 m dalej, poza teren budowy - wyjaśnia Krzysztof Kluza, specjalista ds. środowiska, Skanska. – Przez cały czas trwania budowy będziemy monitorować tę populację i sprawdzać czy chomikom uda się zaadaptować do nowych warunków siedliskowych.

Obwodnica w skrócie
Obwodnica powstanie w północnej części Miechowa, na terenach w większości niezabudowanych o charakterze rolniczym. Docelowo będzie miała 8,4 km długości i w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783 połączy dwa województwa, małopolskie i świętokrzyskie. Nad rzeką Cichą powstanie most, a nad linią kolejową wiadukt. Ponadto, powstaną pobocza i drogi serwisowe. Skanska przebuduje zatoki autobusowe, zbuduje także 4 ronda dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę, przy których powstaną chodniki i przejścia dla pieszych. Pierwsze z nich powstanie na początku obwodnicy, drugie na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 7, następne na przecięciu obwodnicy z drogą powiatową z Miechowa do Sędziszowa, a ostatnie na końcu obwodnicy. Projekt obejmuje również budowę przepustów i przejść dla zwierząt.
Źródło Skanska S.A.

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl