Środa, 24 kwietnia | Imieniny: Aleksandra, Horacego, Grzegorza
09.08.2016 | Czytano: 91

Przygotowania do budowy obwodnicy Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna

Ponad 24 miliony złotych będzie kosztowała budowa obwodnicy Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wybrał wykonawce tej inwestycji. Drogę z Nowego Targu do Harklowej, omijającą powyższe trzy wsie, wybuduje przedsiębiorstwo Energopol z Krakowa. Termin zakończenia budowy to wrzesień 2019 r.

W przetargu startował dziewięć firm i konsorcjów budowlanych. Wygrał Energopol, bo jego oferta była najtańsza. Każda kolejna oferta była droższa.

Obwodnica ma się rozpoczynać w Nowym Targu, w rejonie lotniska, a kończyć w Harklowej. Koncepcja przewiduje 3 warianty jej przebiegu. Warianty poprowadzone są po nowym śladzie, czyli nowa droga nigdzie nie będzie łączyć się z obecną drogą wojewódzką - i biegną po południowej stronie Waksmunda, Ostrowska i Łopusznej. Trasy prowadzą przeważnie z dala od domów - warianty poprowadzono głównie przez pola i łąki z ominięciem terenów leśnych i terenów zabudowy. Zaproponowane warianty mają długość od 6,8 do 7,5 km.

Wariant preferowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminę Nowy Targ i pozytywnie zaopiniowany przez miasto Nowy Targ, to wariant najbardziej oddalony na południe od istniejącej zabudowy miejscowości Waksmund , Ostrowsko i Łopuszna, a jednocześnie najtańszy. Pozwala na rozwój terenów mieszkaniowych gminy w powiązaniu z istniejącą zabudową. Wariant poprowadzony jest bliżej rejonu lotniska. Po odejściu od drogi krajowej nr 49 ślad wariantu biegnie w kierunku północy, a następnie skręca w kierunku wschodnim. Wariant częściowo przebiega przez tereny o wysokich walorach krajobrazowych, w pobliżu punktu widokowego w miejscowości Ostrowsko (rejon Gronkowa) i obszary cenne pod względem przyrodniczym omijający od południa obszar leśny Czerwonka i Księży Bór, a od północy obszar leśny Brzezie. Tak jak każdy z wariantów, rozpoczyna się w rejonie lotniska w Nowym Targu, a kończy w Harklowej.

r/
Źródło Podhale24

Komentarze

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Partnerzy malopolskaonline.pl