WSB
Aktualności
Poniedziałek, 16 października 2017 20:23

Zmodernizowane zostaną kolejne drogi na polsko-słowackim pograniczu

W Rajeckich Teplicach na Słowacji komitet monitorujący programu Interreg Polska-Słowacja zatwierdził dofinansowanie trzech projektów drogowych na łączną kwotę 13 mln euro. Dwa kolejne projekty zostały wpisane na listę rezerwową – ich dofinansowanie będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności w programie.
Wszystkie złożone projekty zostały bardzo wysoko ocenione, a ich realizacja pozwoli na wyremontowanie ok. 40 km dróg. Zdecydowanie usprawni to połączenia między lokalną i regionalną siecią transportową oraz odcinkami sieci TEN-T. Zakończenie realizacji wszystkich zatwierdzonych projektów zaplanowane zostało na czwarty kwartał 2019 r.

Pierwszy z dofinansowanych projektów zakłada modernizację połączeń drogowych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny łączący okres Čadca na Słowacji z miejscowościami turystycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) oraz bielskiego (Szczyrk) za pośrednictwem korytarza TEN-T i nowego połączenia drogowego Jaworzynka-Čierne budowanego przez gminę Istebna i obec Čierne, także realizowanego w ramach programu Polska-Słowacja. Realizacja projektu w istotnym stopniu ułatwi dostęp do drogi ekspresowej S1 (łączącej Pyrzowice z granicą w Zwardoniu) oraz ze słowacką autostradą D3 (łączącą Žilinę z granicą w Zwardoniu).

Z kolei celem drugiego projektu jest podwyższenie jakości połączenia węzłów II i III kategorii do sieci TEN-T, co przyczyni się do polepszenia transportu w słowacko–polskim regionie przygranicznym. Zostanie to osiągnięte poprzez modernizację już istniejącej infrastruktury transportowej w mieście Čadca i powiecie żywieckim. Dzięki temu skróci się czas potrzebny na przejazd pomiędzy obszarami z obu stron granicy.

Trzeci projekt, który otrzymał dofinansowanie, zakłada natomiast poprawę komunikacji, bezpieczeństwa komunikacyjnego i mobilności na polsko-słowackim pograniczu – będzie to możliwe dzięki remontowi ponad 25 km dróg i ułatwieniu dostępu do obszaru transgranicznego i połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, a po stronie polskiej z drogą krajową nr 7.

Realizacja projektów rezerwowych pozwoli na wyremontowanie kolejnych 20 km dróg. Szczegółowe opisy wszystkich projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej programu.

opr. s/
WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl