Aktualności
Wtorek, 15 listopada 2022 18:00

Zmiana organizacji ruchu na S7 Miechów – Szczepanowice

GDDKiA informuje, że w związku z budową wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej S7 Miechów – Szczepanowice, przełożony został dzisiaj ruch pojazdów korzystających z drogi powiatowej DP1211K na granicy Wymysłowa i Miechowa, na drogę objazdową.
Na tą organizację natrafimy skręcając z DK7 przebiegającej przez Miechów kierując się stronę Wymysłowa
Kierowców prosimy o ostrożność z uwagi na wzmożony ruch technologiczny pojazdów budowy.
Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to 30.09.2024 r.
Na budowanym odcinku S7 Miechów – Szczepanowice wycięto drzewa, przekładana jest sieć wodociągowa kolidująca z inwestycją i rozpoczęła się budowa fundamentów obiektów mostowych.
Zakres inwestycji

W ramach inwestycji wybudowany zostanie ciąg główny drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,3 km. Przebudowane będą istniejące drogi kolidujące z drogą ekspresową, z uwzględnieniem zmian w ich przebiegu. Powstanie też infrastruktura dla pieszych oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7.

Wzniesione zostanie pięć wiaduktów, a jeden z nich będzie też pełnił funkcję przejścia dla zwierząt. Powstanie system odwodnienia terenu, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Do wykonania są także urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej. Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod- i nadziemnej. Powstanie oświetlenie oraz zasilająca sieć energetyczna i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Od północy odcinek S7 Miechów - Szczepanowice połączony zostanie z węzłem Miechów, budowanym w ramach odcinka Moczydło - Miechów, natomiast od południa z węzłem Szczepanowice, wybudowanym już w ramach odcinka S7 Szczepanowice - Widoma.

Koszt prac wyniesie ponad 162,4 mln zł. Środki finansowe pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego.

Kalendarium:
29 czerwca 2017 r. - rozpoczęcie prac dokumentacyjnych: Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)
17 sierpnia 2018 r. - złożenie wniosku o decyzję środowiskową (DŚU)
12 listopada 2019 r. - uzyskanie DŚU
16 grudnia 2019 r. - postanowienie RDOŚ o nadaniu decyzji DŚU rygoru natychmiastowej wykonalności
29 kwietnia 2020 r. - ogłoszenie przetargu na projekt i budowę
10 grudnia 2020 r. - wybór najkorzystniejszej oferty
8 lutego 2021 r. – podpisanie umowy na projekt i budowę z konsorcjum: FABE POLSKA (lider) i „SP” SINE MIDAS STROY (partner).
8 grudnia 2021 r. – złożenie wniosku o wydanie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do Wojewody Małopolskiego, wydane zostało we wrześniu 2022 r.

źródło: GDDKiA

WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl