Aktualności
Czwartek, 9 maja 2019 15:15

Zanieczyszczona woda Stańkowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody z ujęcia indywidualnego zaopatrującego Szkołę Podstawową w Stańkowej (pow. nowosądecki). Wynik badania wody wykazał obecność w wodzie bakterii grupy coli.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

W związku z powyższym dyrektor Szkoły Podstawowej w Stańkowej zadecydował o unieruchomieniu ujęcia oraz o przeprowadzeniu niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych celem uzyskania wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego.

(olsz)
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl