Aktualności
Środa, 17 listopada 2021 17:52

Wybrana oferta na budowę obwodnicy Chełmca

Wybrana została najkorzystniejsza oferta na budowę obwodnicy Chełmca, w ciągu drogi krajowej nr 28. Złożyło ją konsorcjum Swietelsky Rail Polska oraz Swietelsky AG z siedzibą w Linz, Austria. Konsorcjum wyliczyło koszty wykonania zadania na 49 718 440,18 zł.
Teraz jeszcze 10 dni mają inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przetargu na ewentualne odwołania. Do przetargu wpłynęło sześć ofert. Jeżeli nie będzie odwołań umowa z konsorcjum zostanie podpisana. Od dnia podpisania umowy będzie 12 miesięcy na realizację inwestycji. Do tego czasu nie będzie wliczony okres zimowy, od 1 grudnia do 31 marca.

Od wykonawcy wyłonionego w przetargu oczekiwane jest wybudowanie ok. 1,5 km odcinka drogi jednojezdniowej, dwupasowej, klasy technicznej GP wraz z budową obiektów inżynierskich ( 2 mosty i dwa wiadukty), przebudową i rozbudową dróg poprzecznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej. Trzeba przebudować wlot ronda na połączeniu obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 28 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej) i drogi powiatowej nr 1583K, a także rondo na połączeniu obwodnicy Chełmca z drogą powiatową nr 1551K , w ciągu ul. Marcinkowickiej. Zaprojektowana jest również: rozbudowa dróg gminnych, ulic: Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek, budowa chodników i urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, osadniki i separatory).

Nowa obwodnica ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, przejąć ruch tranzytowy z dotychczasowego przebiegu DK28, poprawić przepustowość drogi oraz uzupełnić obwodnicę Nowego Sącza, łącząc wybudowane odcinki Obwodnicy Północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza.

Poprowadzona po nowym śladzie obwodnica, w północnej części Chełmca, ominie jego centrum i umożliwi połączenie sieci dróg krajowych nr 28 i 75 w północno-zachodniej części Nowego Sącza. Przyczyni się to do poprawy istniejących warunków komunikacyjnych występujących na terenie gminy Chełmiec oraz na odcinku dojazdu do trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego. Inwestycja znajduje się na liście zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023.

Decyzja środowiskowa dla tego zadania wydana została w październiku 2018 r. Od września 2019 r. trwało opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym. W listopadzie 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ocen Przedsięwzięć Inwestycyjnych, a 1 grudnia 2020 r. został złożony wniosek do Wojewody Małopolskiego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji (ZRID). Decyzja ta została wydana 28 lipca 2021 r.

opr.s/

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Groteska
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl