Aktualności
Czwartek, 14 września 2017 12:46

Woda z bakteriami coli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody ze zbiornika wyrównawczego w Jodłowcu, wodociągu publicznego w Witowicach Dolnych. Wynik badania wykazał w wodzie obecność bakterii grupy coli.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz. 1989 z późn. zm.) woda do spożycia nie może zawierać zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu mając na uwadze ochronę zdrowia użytkowników wody, decyzją administracyjną nakazał natychmiastowe unieruchomienie odcinka wodociągu publicznego w Witowicach Dolnych (od zbiornika wyrównawczego w Jodłowcu do miejscowości Tęgoborze) oraz przeprowadzenie niezbędnych zabiegów higieniczno-sanitarnych, aby uzyskać wodę bezpieczną dla zdrowia. Z tego odcinka wodociągu korzysta ok. 70 osób.

Podobna sytuacja jest w Stańkowej. W ramach nadzoru sanitarnego została pobrana próbka wody z ujęcia indywidualnego dla Szkoły Podstawowej w Stańkowej. Informacja z badania wody wykazała w wodzie obecność bakterii grupy coli oraz enterokoków kałowych. Ujęcie wody zostało zamknięte do czasu przeprowadzenia zabiegów higieniczno-sanitarnych i uzyskania wody bezpiecznej dla ludzkiego zdrowia. To ujęcie indywidualne (prywatna studnia) zaopatruje w wodę tylko Szkołę Podstawową w Stańkowej.

olsz/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl