Golemo
Aktualności
Piątek, 22 września 2017 14:39

Woda w Jasiennej zdatna do picia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że na zlecenie Szkoły Podstawowej w Jasiennej ponownie została pobrana próbka wody z ujęcia indywidualnego dla w celu przeprowadzenia badania laboratoryjnego w zakresie bakterii grupy coli.
Wyniki wykazały, że woda w zakresie badanych parametrów bakterii grupy coli spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015 r. poz. 1989).

Wobec powyższego postępowanie administracyjne w sprawie unieruchomienia ujęcia indywidualnego dla Szkoły Podstawowej w Jasiennej zostało zakończone.

olsz/

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl