Golemo
Aktualności
Niedziela, 5 kwietnia 2015 19:12

Wielkanoc w Skale

Obchody zmartwychwstania Jezusa rozpoczęły się już wczoraj po zapadnięciu zmroku.
Wedle tradycji chrześcijańskiej Wielkanoc rozpoczyna się w wielką Sobotę po zachodzie słońca, tuż po zapadnięciu zmroku. Zazwyczaj poza miastem przed kościołem rozpala się ognisko, którego płomienie zostają poświęcone przez księdza ubranego w białe szaty. Od poświęconego ognia zapalany jest paschał symbolizujący Chrystusa. Zapalenie tej świecy ma uzmysławiać, przejście z mroku do jasności, ze śmierci do życia.W uroczystej procesji paschał zostaje wniesiony do świątyni i umieszczony w ozdobnym świeczniku. Po trzykrotnym śpiewie kapłana: "Światło Chrystusa" i odpowiedzi wiernych: "Bogu niech będą dzięki" — zgromadzeni zapalają świece. Liturgia światła kończy się odśpiewaniem Orędzia paschalnego, czyli modlitwy dziękczynno-uwielbiającej, która wysławia łaskę zbawienia.

Liturgia słowa Wigilii Paschalnej jest wyjątkowo rozbudowana. Oprócz psalmów i modlitwy składa się z cyklu czytań starotestamentowych, a kończy się bożą obietnicą oczyszczenia i przemiany człowieka.W tym momencie zapala się światła na ołtarzu, uderza się w dzwony, a celebrans intonuje hymn "Chwała na wysokości Bogu". Po nim następuje czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian, który mówi o tym, że chrzest zapewnia wiernym uczestnictwo w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Po radosnym Alleluja czytany jest tekst Ewangelii o pustym grobie. Liturgię słowa zamyka homilia.Trzecia część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona jest tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedza odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrztu świętego . Uroczystości Wigilii Paschalnej kończą się komunią świętą i uroczystym błogosławieństwem. Ostatni akcent obchodów to niedzielna rezurekcja. W polskich warunkach odbywa się wcześnie rano w niedzielę wielkanocną. Po najważniejszej i bez wątpienia najpiękniejszej liturgii w roku zasiadamy do wielkanocnych stołów. Dla chrześcijan Zmartwychstanie Chrystusa jest także pretekstem do odnowienia sakramentów świętych i wewnętrznej przemiany. Tylko wtedy Święta nie są jednie tradycją i kulinarną ucztą.

Zdjęcia wykonano w kościele pw. św Mikołaja w Skale.

am
Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl