Aktualności
Środa, 1 grudnia 2021 10:20

Urząd Marszałkowski w gronie sygnatariuszy Deklaracji Prostego Języka

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego jako pierwszy urząd regionalnej administracji samorządowej dołączył do grona sygnatariuszy Deklaracji Prostego Języka. Deklarację w imieniu urzędu podpisał Sekretarz Województwa Wojciech Piech.
- Dążymy do tego, aby prosty język stał się standardem w komunikacji Urzędu Marszałkowskiego z naszymi klientami. Chcemy poprzez takie działania tworzyć przyjazną i dostępną administrację, poprawiającą komfort życia mieszkańców Małopolski i włączającą ich do udziału w życiu publicznym - powiedział Wojciech Piech Sekretarz Województwa Małopolskiego.

Inicjatorem powstania Deklaracji Prostego Języka jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podpisanie Deklaracji to zobowiązanie do:

dążenia, aby pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie;
tworzenia standardów językowych i zachęcania pracowników do ich stosowania;
uwrażliwiania pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia;
wprowadzania rozwiązań zgodnych z ideą prostego języka oraz propagowania jej wśród innych.

Sygnatariuszami Deklaracji są obecnie 44 instytucje (ministerstwa, urzędy państwowe i samorządowe). 30 listopada podczas III Forum Prostego Języka w Warszawie, oprócz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Deklarację podpisało m.in. Starostwo Powiatowe w Olkuszu.

Księga Deklaracji jest otwarta i uzupełniana na bieżąco kolejnymi podpisami. Instytucje, które chcą dołączyć się do współpracy na rzecz prostego języka w urzędach, mogą to zrobić.

Więcej: Deklaracja na rzecz upraszczania języka - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

O prostym języku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl