WSB
Aktualności
Środa, 30 marca 2022 18:53

Uroczystości pogrzebowe Żołnierzy Wyklętych

W Krakowie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe Eugeniusza Gałata ps. „Wiktor”, Władysława Migdała ps. „Odron” i Leona Zagata ps. „Złom”, przygotowane przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę i dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filipa Musiała.
W wydarzeniu uczestniczył zastępca prezesa IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Krakowie ppłk Stanisław Kotula, przedstawiciele środowisk i organizacji narodowowyzwoleńczych polskiego państwa podziemnego.

– Rolą i zadaniem praworządnego i dobrze rozwijającego się państwa jest świadome podtrzymywanie pamięci o jego losach. Szczególne znaczenie ma przywracanie prawdy wszędzie tam, gdzie była ona tuszowana. Dzisiaj głośno, z imienia i nazwiska, przywołujemy trzech Żołnierzy Niezłomnych. Oddajemy im należyty hołd, dziękując za poświęcenie życia dla niepodległości polskiego państwa – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Pogrzeb niezłomnych bohaterów powojennej Polski rozpoczął się uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, przy ulicy Rakowickiej. Następnie kondukt żałobny przeszedł ulicą Rakowicką na miejsce wiecznego spoczynku Żołnierzy Niezłomnych.

Doczesne szczątki Eugeniusza Gałata, Władysława Migdała i Leona Zagata znalezione zostały podczas prac poszukiwawczych Instytutu Pamięci Narodowej prowadzonych na cmentarzu Rakowickim w 2019 r. Dzisiaj spoczęły one w Kwaterze Wojennej Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego 1939-1963, a uroczystość miała charakter państwowy.

– Oddanie należytej godności i czci wszystkim, którzy mimo grożących represji nie wahali się walczyć o niepodległość Polski jest naszą powinnością. Za swoje oddanie i wierność Ojczyźnie przyszło im zapłacić najwyższą cenę. Dzisiaj mówimy z całą stanowczością: cześć i chwała Bohaterom! Pamięć o Waszym poświęceniu nigdy nie zaginie – podkresla II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość polskiego państwa, prezydent Andrzej Duda przyznał pośmiertnie trzem Żołnierzom Niezłomnym odznaczenia państwowe. Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości dla Eugeniusza Gałata oraz Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości dla Władysława Migdała i Leona Zagaty. Z rąk II wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza odznaczenia odebrali najbliżsi członkowie rodzin odznaczonych.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

WSB
Reklama
komentarze
Partnerzy malopolskaonline.pl