Allmedica
Aktualności
Poniedziałek, 13 marca 2023 19:00

Umowy na drogi w powiatach nowosądecki i gorlickim podpisane

II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński podpisał dziś umowy z samorządowcami z powiatów nowosądeckiego i gorlickiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę lub remont łącznie ponad 18 km. Do samorządów z tych powiatów trafi prawie 19,5 mln złotych.
W podpisaniu umów w delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu uczestniczyli parlamentarzyści: poseł Arkadiusz Mularczyk i poseł Patryk Wicher.

- Inwestycje w rozwój i bezpieczeństwo to inwestycje w przyszłość. Podpisane dziś umowy to kolejne działanie mające zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Samorządy z powiatu nowosądeckiego na realizację trzynastu zadań otrzymają dofinansowanie w wysokości 12 898 177,61 złotych. Tylko samorząd powiatu otrzyma ponad 2,6 mln złotych na remont odcinka drogi powiatowej w Kamionce Wielkiej o długości prawie 2,6 km - mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Samorządy z powiatu nowosądeckiego łącznie wyremontują, przebudują, odbudują lub rozbudują prawie 12 km odcinków drogowych, w tym:
powiat nowosądecki - „Remont drogi powiatowej 1577K Kamionka Wielka-Kamionka Wielka w km od 0+180 do km 2+750 w miejscowości Kamionka Wielka” - 2 628 450 zł;
gmina Podegrodzie - „Rozbudowa drogi gminnej nr 293945K „Do Burłackiego” w km 0+000,00 - 0+206,58 w miejscowości Brzezna Gmina Podegrodzie”- 1 467 060,03 zł;
gmina Korzenna- „Odbudowa drogi gminnej w km od 0+000 do 0+760 w miejscowości Lipnica Wielka” - 912 574,79 zł;
gmina Korzenna - „Odbudowa drogi gminnej 291231K na odcinku I - w km od 1+490 do 2+461 w miejscowości Koniuszowa oraz na odcinku II- w km od 2+461 do km 3+365 w miejscowości Mogilno” – 2 746 704,18 zł;
gmina Kamionka Wielka - „Remont drogi gminnej nr 290960K w km 0+000,00 do km 0+984,00 w miejscowości Królowa Polska” – 372 203,19 zł;
gmina Łącko - „Remont drogi gminnej nr 291836K „Jazowsko - Kościół Turchałówka" w km od 0+000 do km 0+700 w miejscowości Jazowsko” – 512 573 zł;
gmina Łącko – „Remont drogi gminnej nr 291883 K „Maszkowice - Pod Górę” w km od 0+020 do km 0+670 w miejscowości Maszkowice” - 334 302 zł;
gmina Krynica-Zdrój – „Remont drogi gminnej nr 291557K ul. Ebersa w km 0+000 0+618 w miejscowości Krynica-Zdrój” – 505 628 zł;
gmina Łabowa - „Remont drogi gminnej nr 291616K w km 0+004-0+778 w miejscowości Łabowa” - 582 617 zł;
gmina Grybów – „Remont drogi gminnej nr 294619 K „Gródek - Na Podlesie” w km 0+007 - 0+720” w miejscowości Gródek – 410 748 zł;
gmina Grybów – „Remont drogi gminnej nr 294704 K „Cieniawa - Do Dworu” w km 0+000 - 0+690 w miejscowości Cieniawa” – 547 519 zł;
gmina Łososina Dolna - „Remont drogi gminnej nr 292647 K Skrzętla - Kłodne w km od 0+015,00 do km 0+756,00 w miejscowości Szkrzętla – Rojówka” – 483 520 zł;
miasto Nowy Sącz – „Przebudowa drogi gminnej nr 293186K ul. Magazynowa w km od 0+025 do km 0+635 w miejscowości Nowy Sącz”- 1 394 278,42 zł.
Samorządy z powiatu gorlickiego na realizację sześciu zadań otrzymały dofinasowanie w wysokości prawie 3,6 mln złotych:
powiat gorlicki - „Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa - Lipniczka w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa” – 1 555 250 zł;
gmina Biecz - „Remont drogi gminnej nr 270018K na odcinku I w km 1+074-1+764, na odcinku II w km 1+782-1+877, na odcinku III w km 1+911-3+200 w miejscowości Rożnowice” – 762 047 zł;
gmina Uście Gorlickie - „Remont drogi gminnej nr 271111K Uście Gorlickie - Oderne IV w kierunku Sztaby w km 0+120 - 0+490 w miejscowości Uście Gorlickie” – 173 811,42;
gmina Bobowa - „Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości Bobowa” – 321 428 zł;
gmina Bobowa - „Remont drogi gminnej nr 270173K w km 0+420-1+160 w miejscowości Siedliska” – 290 661 zł;
gmina Gorlice - „Remont drogi gminnej 270538K w km 0+000 do km 1 + 250 w miejscowości Dominikowice”- 495 854 zł.
- Prawie 3,6 mln złotych trafi do samorządów ziemi gorlickiej na remonty odcinków dróg gminnych i przebudowę drogi powiatowej o łącznej długości ponad 6,3 km. Powiat gorlicki zrealizuje przebudowę odcinka drogi Jankowa – Lipniczka o długości 1,2 km z dofinansowaniem prawie 1,6 mln zł. Wyremontowana i bezpieczna infrastruktura drogowa to cel, jaki jest realizowany dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Bezpieczeństwo musi być stawiane na pierwszym miejscu – dodaje wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Kolejny dobry rok przed małopolskimi drogami
- W ramach podziału środków na 2023 rok z Rządowego Funduszowi Rozwoju Dróg w Małopolsce dofinansowanie otrzymało 125 zadań gminnych i 44 zadania powiatowe. Kwota ponad 87,8 mln zł trafi do powiatów, zaś prawie 104 mln zł do gmin.  Łącznie daje to blisko 191,7 mln zł. Dzięki poprzednim edycjom RFRD Małopolska już stała się wielkim placem budowy, a następne inwestycje niebawem zostaną zainicjowane. To wielka szansa dla naszego regionu. Zachęcam do korzystania z kolejnych możliwości, jakie daje Rządowy Fundusz Rozwodu Dróg. Dobre drogi lokalne i bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego to nasza wspólna sprawa – mówi II wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Na liście podstawowej znalazło się 97 nowych zadań jednorocznych z dofinansowaniem na poziomie prawie 108,4 mln zł, 12 nowych zadań wieloletnich z dofinansowaniem blisko 10 mln zł oraz 60 kontynuowanych zadań wieloletnich.

Dodatkowe 131 mln zł dla Małopolski na 2023 rok
Jeszcze przez 3 tygodnie, do 3 kwietnia 2023 roku, trwa dodatkowy nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki środkom z tego dodatkowego komponentu powstaną m.in. nowe przejścia dla pieszych, drogi dla rowerów, chodniki czy perony przystankowe wraz z dojściami do peronów. Nabór obejmuje również zadania związane z przebudową czy remontem już istniejących przejść, dróg i peronów, które powinny zostać dostosowane do odpowiednich norm bezpieczeństwa.

Gmina może złożyć 2 wnioski, powiat – 3 wnioski, miasto na prawach powiatu – 2 wnioski, z wyłączeniem miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. Środki przeznaczone na dofinansowanie dla województwa małopolskiego to 65 271 604,51 zł. Zadania będą uwzględniane w podziale: 60% gminy, 40% powiaty. Powinny zostać zrealizowane w trybie jednorocznym, tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy.

Również ok. 65,3 mln zł to dodatkowa pula, która została przyznana Małopolsce z innego specjalnego naboru na rok 2023 naboru, w ramach którego środki zostaną przeznaczone na tzw. remonty nakładkowe. Łącznie złożono 240 wniosków, w tym 208 to wnioski z gmin, a 32 z powiatów. Aplikowało 150 samorządów: 130 gmin i 20 powiatów, w tym 2 miasta na prawach powiatu, tj. Nowy Sącz i Tarnów. W tej chwili w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzona jest ocena złożonych projektów.


źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Wici
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl