Aktualności
Wtorek, 11 października 2016 00:44

Ukończono zabezpieczanie obrywu skarpy na obwodnicy Bochni

Zostały odebrane roboty polegające na zabezpieczeniu obrywu skarpy w pasie drogowym DK 94g, po stronie prawej obwodnicy Bochni ( km 32+765).
W ramach realizacji prac wykonano:
- remont skarpy w zakresie przywrócenia jej pierwotnej geometrii ( wymiana gruntów , wykonanie przypory z głazów w podstawie skarpy, przypór konstrukcyjnych z koszy kamienno-siatkowych wzdłuż skarpy, zabezpieczenie przeciwerozyjne),
- zabezpieczenie wykopów i terenu powyżej uszkodzenia przez gwoździowanie gruntu,
- odtworzenie uszkodzonego rowu wzdłuż drogi krajowej i remont rowu skarpowego oraz ekranów akustycznych.


Roboty zostały wykonane w terminie, a ich wartość wyniosła ponad 1 mln zł.

opr. s/

źródło: GDDKiA

Extra Trapez
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl