WSB
Aktualności
Czwartek, 12 maja 2022 17:23

Trzeci pas obwodnicy Krakowa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czeka na oferty wykonawców zainteresowanych opracowaniem dokumentacji projektowej dla rozbudowy autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu.
Na odcinku od węzła Kraków Południe do ul. Kąpielowej dokumentacja opracowana ma być tylko dla jezdni w kierunku Katowic. Rozbudowa o trzeci pas jezdni A4 w kierunku Rzeszowa już się rozpoczęła.


Zakres opracowania

Trzeba przygotować Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) i uzyskać decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla rozbudowy autostrady A4 od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie o trzeci pas ruchu. W ramach dokumentacji opracowane musi być minimum 5 wariantów rozwiązań projektowych drogi obejmujących:
· poszerzenie istniejących pasów ruchu,
· dobudowę drugiej jezdni,
· dobudowę obustronną pasów ruchu,
· dobudowę jednostronną pasów ruchu,
· odcinkowo nowy przebieg drogi,
Zadaniem wykonawcy będzie także przeprowadzenie prezentacji społecznych i rekomendowanie GDDKiA trzech wariantów rozwiązań do dalszych prac projektowych.

Przygotowana analiza wielokryterialna ma umożliwić wybór najkorzystniejszego wariantu do dalszych etapów przygotowania inwestycji. Na wykonanie wszystkich prac, w dokumentach przetargowych przewidziano 48 miesięcy.

Powstała w ubiegłym wieku

Autostrada A4 na odcinku od Balic do ul. Kąpielowej w Krakowie została wybudowana w latach 1986-1995. Budowa została ukończona w 1995 r. przy czym podzielona była na mniejsze odcinki, realizowane w różnych latach, zmieniały się też nazwy węzłów:
- odcinek węzeł Balice I – Kraków Tyniecka, o dł. 7,4 km, pierwsze 2 km odcinka oddano w 1988 r., cały odcinek w 1993 r.
- odcinek węzeł Tyniec (obecnie Kraków Tyniec) – węzeł Sidzina (obecnie Kraków Skawina), o dł. 4 km, realizowano od 1988 r. do 1993 r.
- odcinek węzeł Sidzina (obecnie Kraków Skawina) – węzeł Zakopiański (obecnie Kraków Południe), o dł. 4,7 km, realizowano w latach od 1993 do 1995 r.
– odcinek węzeł Zakopiański (obecnie Kraków Południe) - ul. Kąpielowa w Krakowie, o dł. 700 m zrealizowano w 1995 r.

Coraz więcej pojazdów

Odcinek Balice – ul. Kąpielowa, długości około 17,2 km ma przekrój dwupasowy i pas awaryjny o szerokości 2,5 m. Obecnie oprócz prowadzenia ruchu tranzytowego Katowice – Rzeszów stanowi też uzupełnienie układu komunikacyjnego miasta Krakowa. Poszerzenie tego fragmentu A4 jest konieczne ze względu na panujący tu i rosnący ruch pojazdów. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 roku w zależności od odcinka natężenie ruchu wynosiło od 49,6 tys. do 64,1 tys. poj./dobę. Pięć lat później odnotowano wzrost tego natężenia o od 27% do 61% w zależności od odcinka. W liczbach daje to od 71,4 tys. pojazdów średnio na dobę do prawie 85 tys. poj./dobę. Są to wartości średnie, które zwiększają się w godzinach szczytów komunikacyjnych i dochodzi wówczas do zatorów.

Poprawa przepustowości i bezpieczeństwa

Podstawowym celem rozbudowy A4 Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa do 3 pasa ruchu jest poprawa przepustowości i bezpieczeństwa ruchu na odcinku od węzła Balice do ul. Kąpielowej. Poszerzenie obu jezdni z uwagi na brak rezerwy będzie wymagało także przebudowania wszystkich obiektów inżynierskich oraz istniejących węzłów.

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl