Aktualności
Czwartek, 12 kwietnia 2018 06:20

Tarnowscy policjanci coraz bardziej skuteczni

Stróże prawa z Bieguna Ciepła podsumowali pierwszy kwartał 2018 roku. I mają się czym pochwalić.Jak wynika z danych, wykrywalność ogólna i kryminalna tarnowskich policjantów w I kwartale roku przekroczyła poziom 90 procent.

- Tak wysoki wynik garnizonu tarnowskiego to przede wszystkim systematyczna, żmudna praca policjantów, którzy każdego dnia wychodząc na ulice, dbają o bezpieczeństwo mieszkańców Tarnowa i całego regionu tarnowskiego – wyjaśnia asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. - Jak pokazują statystyki, co druga sprawa prowadzona przez policjantów z Tarnowa kończy się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia. To świetny wynik nie tylko w skali Małopolski ale i całego kraju.

Przestępstwa najbardziej dokuczliwe dla społeczeństwa takie jak: kradzież z włamaniem, kradzież, rozbój, bójka i pobicie, uszkodzenie cudzej rzeczy, kradzież pojazdu oraz uszczerbek na zdrowiu, równie często znajdują swój finał w sądach. Wykrywalność w tej kategorii spraw w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła 68 procent co oznacza, że co czwarta sprawa tego rodzaju trafiła „na wokandę”.

Jeszcze bardziej obiecująco przedstawiają się wyniki pracy policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą i ścigających sprawców różnego rodzaju oszustw finansowych. Przestępstwa te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia czy życia mieszkańców, generują jednak ogromne straty finansowe na rzecz Skarbu Państwa. Dla przykładu, na przełomie 2016 i 2017 roku tarnowscy policjanci przedstawili tylko czterem sprawcom przestępstw „białego kołnierzyka” bez mała 12 tysięcy zarzutów. Co ciekawie i istotne w przypadkach tej kategorii czynów niejednokrotnie zdarza się, że pokrzywdzeni o popełnieniu przestępstwa na ich szkodę dowiadują się dopiero od policjantów gromadzących materiał dowodowy w sprawach. Wykrywalność przestępstw o charakterze gospodarczym w 2017 roku wyniosła 95,5 procent, co plasuje tarnowską Policję w czołówce jednostek w Małopolsce.

- Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2018 roku napawają optymizmem. Wysoka skuteczność policjantów w ściganiu przestępców oraz rozwiązywaniu spraw osób pokrzywdzonych przestępstwami buduje nie tylko pozytywny obraz formacji, ale przede wszystkim wymiernie wpływa na poczucie bezpieczeństwa każdego mieszkańca Tarnowa i powiatu tarnowskiego – podsumowuje asp. sztab. Klimek.

Opr.eł/fot. KPP Tarnów
Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl