Aktualności
Wtorek, 8 czerwca 2021 07:56

Świetna informacja dla turystów – bezpieczniej na Halę Łabowską

Dzisiaj w Łabowej starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski otrzymał promesę na 1,6 mln złotych od Edwarda Siarki - sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jednocześnie pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.
Pieniądze z promesy to dofinansowanie remontu drogi powiatowego Łabowa – Łabowiec, który właśnie rusza.

- W ciągu kilku miesięcy zostaną wyremontowane ponad trzy kilometry drogi – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień tego roku. Zostanie całkowicie wymieniona nawierzchnia wraz z podbudową. Dodatkowo będą wymienione istniejące przepusty. Ta inwestycja na pewno poprawi bezpieczeństwo na terenie gminy Łabowa.

- Bardzo się cieszę z tej inwestycji - mówiła Marta Słaby, wójt gminy Łabowa. – Czeka na nią wielu mieszkańców Łabowej i turystów, którzy korzystają z tej trasy. Po remoncie droga będzie bardziej bezpieczna zarówno dla pieszych, jak i kierowców. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w pozyskanie środków na ten remont.

Przypomnijmy, że już w 2019 roku Powiat Nowosądecki przystąpił do modernizacji drogi powiatowej Łabowa – Łabowiec. Wtedy na odcinku 400 m wymieniono jezdnię i wybudowano chodnik. Łączna wartość prac wyniosła 504 552,02 zł – gmina Łabowa partycypowała w kosztach inwestycji w 50%.

W 2020 roku podjęto starania o modernizację drogi na pozostałym odcinku. Szacunkowy koszt wymiany nawierzchni wraz z podbudową wynosił ponad 3,2 mln zł. Został złożony wniosek do PG Lasy Państwowego o pomoc finansową w realizacji tego zadania, które z uwagi na prowadzoną gospodarkę leśną jest również istotne dla właściciela lasów państwowych w tamtym rejonie. Ostatecznie w 2021 roku wniosek uzyskał aprobatę Dyrekcji Lasów Państwowych, a zadeklarowana pomoc finansowa w wysokości 1,6 mln stanowiła ok. 50% kosztów inwestycji. Kilka dni temu podpisano umowę z wykonawcą. Wartość prac po przetargu wyniosła 2.823.827,44 zł.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział: Edward Siarka - sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i jednocześnie pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, Marta Słaby – wójt gminy Łabowa, Sławomir Rybarski – zastępca wójta gminy Łabowa, Maria Stopka - przewodnicząca Rady Gminy Łabowa, Wojciech Kurzeja - Nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa, Zbigniew Ludwin - wójt gminy Uście Gorlickie (również otrzymał promesę) i Józef Legutko - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gorlice.

Fot. Maria Olszowska
WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl