Aktualności
Wtorek, 2 sierpnia 2016 09:08

Środki dla subregionu tarnowskiego

Zbiorniki małej retencji i drogi dojazdowe do gruntów rolnych, przebudowa i modernizacja dróg lokalnych oraz Mecenat Małopolski - w tym zakresie na spore środki może liczyć subregion tarnowski. Szczegóły konkursów przedstawił wicemarszałek Stanisław Sorys podczas konferencji prasowej.
W tym roku Małopolska przeznaczy prawie 8,5 mln zł na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie 165 gmin. Dofinasowana zostanie także modernizacja i budowa zbiorników małej retencji. W budżecie województwa zabezpieczono na ten cel aż 5 mln zł. Z ogólnej puli 13,5 mln zł do subregionu tarnowskiego na oba te cele trafi prawie 3,4 mln zł. - Chcemy w ten sposób prowadzić działania na rzecz zmniejszenia zagrożenia powodziowego oraz poprawy bilansu wodnego na terenie powiatu tarnowskiego – mówił wicemarszałek Stanisław Sorys.

- Kolejna dobra wiadomość dla subregionu tarnowskiego to kwota ponad 40 mln zł z PROW 2014-2020 na przebudowę i modernizację dróg lokalnych. Łącznie w tym regionie złożono 55 projektów - przekazał Stanisław Sorys. Na zadania z zakresu budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych Małopolsce przyznano 18 452 210 euro. Z zakresu realizowanych operacji wykluczony został remont dróg. Gminy, związki międzygminne, powiaty i związki powiatów mogły starać się o nawet 3 mln zł. dofinansowania. W naborze, który trwał do 6 czerwca, złożono 287 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 250 mln zł. Podpisanie umów z beneficjentami planowane jest na październik br. - Chciałbym zaznaczyć, że po raz pierwszy zabezpieczono środki na przebudowę i modernizację dróg lokalnych w ramach PROW-u – dodał wicemarszałek Sorys.

Środki finansowe trafią również do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w sferze kultury i dziedzictwa kulturowego. Do subregionu tarnowskiego w ramach konkursu „Mecenat Małopolski” trafi prawie 340 tys. zł, z łącznej puli 2,6 mln zł, jakie Zarząd Województwa przeznaczył na konkurs.

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl