Kopalnia
Aktualności
Wtorek, 5 grudnia 2017 07:20

Sędziowie z Małopolski krytykują decyzje ministra

Serwis prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie opublikował komunikat w sprawie zebrania sędziów z 4 grudnia 2017 roku. Odbyło się wtedy wspólne zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Zostały podjęte cztery uchwały: „Sędziowie wyrazili sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu Prezesów i Wiceprezesów Sądów: Okręgowego w Krakowie, Rejonowych w Krakowie - Nowej Hucie, Krakowie – Podgórzu, w Myślenicach i powiązaniu tych decyzji z zatrzymaniem Dyrektorów Sądów. Zaapelowali do wszystkich sędziów o nie przyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych stanowisk oraz rezygnację z zajmowanych stanowisk przez osoby, które te stanowiska objęły w trybie ustawy z dnia 12 lipca 2017 r.” – podaje serwis prasowy SO w Krakowie.

- Sędziowie wyrazili stanowisko, że podejmowane działania wobec wymiaru sprawiedliwości przez władzę ustawodawczą i wykonawczą prowadzą do jej destabilizacji. Przyjęcie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie będzie równoznaczne ze złamaniem podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym, bezstronnym sądem. Sędziowie zwrócili się do Prezydenta RP o wycofanie z parlamentu, a w razie uchwalenia o zawetowanie niekonstytucyjnych projektów ustaw o KRS i SN – podaje sędzia Beata Górszczyk, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Krakowie.

Sędziowie zwrócili się także do wszystkich sędziów sądów powszechnych o rozważenie możliwości upublicznienia przygotowanego oświadczenia: „My sędziowie sądów powszechnych (…) ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej”.

W swym oświadczeniu sędziowie proszą obywateli RP o obronę w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego.

- Sędziowie zobowiązali władze Sądu Okręgowego w Krakowie do przesłania niniejszych uchwał wskazanym w treści uchwały podmiotom i opublikowania na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie – dodaje Górszczyk.


eł/fot. SO w Krakowie
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl