Aktualności
Środa, 28 stycznia 2015 15:18

Sąd uznał, że związkowiec "Solidarności" PKP CARGO został słusznie zwolniony z pracy

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu na dzisiejszej rozprawie oddalił w całości powództwo Józefa Wilka, byłego pracownika i szefa zakładowej „Solidarności” w Zakładzie Południowym PKP CARGO, w sprawie przywrócenia do pracy i wypłacenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy.
Józef Wilk, będąc szefem związku zawodowego NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Południowym został zwolniony dyscyplinarnie w lipcu 2013 r. m.in. za nieusprawiedliwione nieobecności w pracy, pobieranie z tego tytułu nienależnego wynagrodzenia oraz fałszowanie kart pracy. To kolejny członek „Solidarności”, który przegrał sprawę o przywrócenie do pracy. Sąd przyznał rację pracodawcy, który wykazał brak szczególnej ochrony stosunku pracy szefa NSZZ „Solidarność” na skutek niezgodnego z przepisami działania organizacji związkowej, której przewodniczył.

- Tym samym sędzia w całości podzielił argumentację PKP CARGO i oddalił powództwo podkreślając w uzasadnieniu ustnym, że taka ochrona Józefowi Wilkowi nie przysługiwała, a rozwiązanie umowy o pracę było w pełni zgodne z prawem. Uznał jednocześnie, że zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w pełni potwierdza zarzuty, jakie pracodawca postawił Józefowi Wilkowi, decydując się na rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli w tzw. trybie dyscyplinarnym na podstawie art. 52 kodeksu pracy. Wyrok nie jest prawomocny.
W opinii PKP CARGO, co potwierdził dzisiaj Sąd, Józef Wilk ciężko naruszył podstawowe obowiązki pracownicze w szczególności w ten sposób, że nie stawiał się do pracy i nie świadczył pracy w dniach, które wynikały z jego grafiku, a dodatkowo fałszował karty pracy i za te dni pobierał nienależne wynagrodzenie. Zostało to potwierdzone nie tylko zeznaniami świadków, ale także zestawieniem danych z logowań telefonu komórkowego związkowca, które udostępniła Prokuratura Rejonowa w Nowym Sączu, prowadząca przeciwko Józefowi Wilkowi postępowania karne. Prokuratura skierowała już do sądu trzy akty oskarżenia przeciwko Józefowi Wilkowi, w których zarzuca mu m.in. składanie fałszywych zeznań i dokonanie oszustwa na szkodę PKP CARGO, polegającego na przywłaszczeniu mienia - komentuje rzecznik prasowy PKP CARGO Mirosław Kuk.

opr.s/
TdP
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Krynica
Reklama
TdP
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl