Golemo
Aktualności
Poniedziałek, 1 lipca 2013 10:46

Rozwój ziem górskich - sesja SWM w Nowym Sączu

Dziś w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbędzie się XL sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. W porządku obrad m.in. debata na temat rozwoju ziem górskich i podgórskich w województwie małopolskim w zakresie m. in. rolnictwa i obszarów wiejskich oraz dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.
Ponadto tematyka posiedzenia obejmuje: nowe wpisy na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz uhonorowanie zasłużonych osób, przyjęcie rezolucji w sprawie siedemdziesiątej rocznicy ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię na Polakach zamieszkujących wschodnie i południowe Kresy II Rzeczypospolitej.

W części tematycznej "rozwój ziem górskich i podgórskich w województwie małopolskim" przewidziano wystąpienia:
- Rozwój ziem górskich i podgórskich Województwa Małopolskiego – Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego, Jacek Krupa, członek zarządu województwa małopolskiego.
- Zagospodarowanie ziem górskich oraz rolnictwo i ochrona krajobrazu - Prof. Zenon Pijanowski, członek Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich.
- Infrastruktura na terenach górskich i podgórskich - prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej.
- Dziedzictwo kultury i natury – Konwencja Karpacka - Franciszek Bachleda – Księdzularz, przewodniczący Komisji ds. budowy marki małopolski oraz organizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym SWM.
- Kapitał ludzki na obszarach wiejskich w regionach o rozdrobnionej strukturze agrarnej w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 (Memoriał Racławicki) – Jacek Soska, wiceprzewodniczący Komisji rolnictwa i modernizacji terenów wiejskich SWM.
- Turystyka na ziemiach górskich i podgórskich – Leszek Zegzda, przewodniczący Komisji kultury SWM, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
- Współpraca transgraniczna – Grzegorz Biedroń, przewodniczący Komisji rozwoju regionu, promocji i współpracy z zagranicą SWM.
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Krakowie i Małopolsce w 2022 roku - Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, członek Komitetu Organizacyjnego Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 r.

opr.s/
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl