Kopalnia
Aktualności
Środa, 8 maja 2019 14:53

Rozpoczęły się prace nad założeniami do nowej Strategii Rozwoju Małopolski (zdjęcia)

W Ludźmierzu zorganizowane zostało dziś spotkanie zarządu Małopolski z lokalnymi samorządowcami - wójtami, burmistrzami, starostami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i przedsiębiorcami. To pierwsze z cyklu spotkań mających na celu wypracowanie kolejnej strategii rozwoju województwa.
- Jesteśmy tu po to, żeby przedstawić naszą koncepcję rozwoju, ale także po to, żeby podyskutować i wsłuchać się w wasze głosy - zapewnił wicemarszałek Łukasz Smółka.

Wicemarszałek przypomniał, że w 2020 roku upływa okres obowiązywania obecnej Strategii Rozwoju Województwa, tym samym przed samorządem staje konieczność opracowania nowej, na lata do 2030 r. Dyskusja dotyczyła m. in. tego jak skuteczniej wykorzystywać środki publiczne, środki zewnętrzne, jak promować współdziałanie samorządów, likwidować bariery w poszczególnych obszarach województwa i dbać o środowisko oraz efektywnie wykorzystywać potencjał poszczególnych regionów.

Kluczowym zadaniem samorządu województwa jest prowadzenie polityki rozwoju regionu w taki sposób, aby Małopolska była atrakcyjnym miejscem do życia, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego. Taką wizję rozwoju i sposoby jej realizacji wytycza Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego. Jest to podstawowy i najważniejszy dokument przyjmowany przez samorząd województwa.

Nim rozpoczęły się prace w ramach warsztatów - Anna Pieczarka, z zarządu województwa zwróciła uwagę na dwa aspekty dotyczące budowania nowej strategii województwa. To kultura, dziedzictwo narodowe, a także budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy udziale samych mieszkańców. - Spotykamy się, by porozmawiać o dokumencie, który wyznacza kierunki działań zarówno na szczeblu województwa, jak i lokalnych instytucji, wszystkich organizacji pozarządowych. Działania te muszą być wspólne i przemyślane. Chcemy zagwarantować wam równomierny rozwój. W zakresie moich obowiązków jest kultura. Jako nowy zarząd kontynuujemy programy przeznaczone na ochronę zabytków. Udało się nam zwiększyć środki na program Mecenat Małopolski do prawie 2,5 mln zł. Na ochronę zabytków przeznaczona została rekordowa kwota 5 mln - podkreślała Anna Pieczarka i przypomniała o rozpoczynającej się kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego WM, w której do dyspozycji mieszkańców oddano 12 mln zł.

Do kultury nawiązał także Tomasz Urynowicz. Wicemarszałek "kulturą" nazwał bowiem "zbiór aktywności człowieka i jego oddziaływanie na środowisko, czyli przestrzeń życja jaka nas otacza". Tu - zapowiedział pełną determinacji walkę o czyste powietrze.

- Bez ochrony środowiska, powietrza, jakości wód, gospodarki odpadami nie da się planować rozwoju strategicznego całego województwa. Będziemy razem szukać odpowiedz na co zrobić, by środowisko nie było bariera w rozwoju naszego województwa. 98 proc. mieszkańców mówi, że potrzeba wzmożonych działań związanych z ochrona środowiska. Proszę państwa - wszędzie jest katastrofalna jakość powietrza. To dotyczy miejscowości dużych i małych, na północy i południu. Wszędzie. Zależy nam, aby wspólnie z władzami centralnymi, władzami małopolskich gmin znaleźć miejsce i przestrzeń do zintensyfikowania działań w tym zakresie - mówił wicemarszałek Urynowicz.

Wskazał też cztery kierunki działania - powietrze, odpady, klimat oraz przyroda i krajobraz - jako główne założenia do strategii rozwoju.

Głos zabrał także poseł Edward Siarka. Parlamentarzysta tonował ostre zapowiedzi likwidacji tradycyjnych źródeł ciepła, przypominając, że na Podhalu zdecydowana większość domów ogrzewana jest węglem i drewnem. - Boimy się na to zwracać uwagę, ale trzeba o tym pamiętać - że mamy bardzo dużo prywatnych lasów, które w wielu miejscach są zaniedbane. Gdy zniknie możliwość sprzedaży drewna, odetniemy ludziom zgodę na palenie drewnem - będzie jeszcze gorzej - przestrzegał. Zwrócił także uwagę na zaniedbania dotyczące budowy kanalizacji, kłopoty dotyczące wodociągów ("nie mamy w skali kraju żadnego projektu wodociągowego, a problem wody staje sie jedną z poważniejszych barier rozwojowych"). - Powinniśmy także zwrócić uwagę na to, co jest naszym bogactwem. Przykładowo - targowice w Nowym Targu, Jabłonce, czy Czarnym Dunajcu powinny dostawać wsparcie - bo to jest nasze dziedzictwo. Jeśli zamkniemy handlarzom, rzemieślnikom możliwość działania i sprzedaży, jeśli nie będziemy ich wspierać, by mogli skutecznie sprzedawać swoje produkty - to zaprzepaścimy nasze bogactwo. Miasta teraz są opanowane przez "sieciówki". Mały producent nie może wejść na rynek ze swoją produkcją - argumentował poseł Siarka. Wspomniał także o problemach komunikacyjnych, transporcie lokalnym i edukacji.

To pierwsze z cyklu spotkań mających na celu wypracowanie kolejnej strategii rozwoju województwa. Kolejne odbywać się będą i innych częściach województwa. Zebrane podczas warsztatów koncepcje posłużą do przygotowania projektu, który przekazany zostanie do wszystkich samorządów celem ostatecznego zaopiniowania.


s/ zdj. Piotr Korczak

źródło: podhale24

Reklama
galeria zdjęć
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl