Allestetis
Aktualności
Poniedziałek, 25 listopada 2013 20:53

Radni za zakazem palenia węglem i drewnem w Krakowie

Po długiej dyskusji podczas obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni przegłosowali zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie. Za przyjęciem uchwały o paliwach dopuszczonych do stosowania na terenie gminy miejskiej Kraków głosowało 22 radnych, przeciw było 11 a 5 wstrzymało się od głosu.
Uchwała przewiduje, że do ogrzewania domów i mieszkań i przygotowania ciepłej wody użytkowej będą mogły być używane tylko gaz ziemny i inne węglowodory gazowe przeznaczone do celów opałowych oraz olej opałowy i olej napędowy z wyłączeniem ciężkiego oleju opałowego. Uchwała nie dotyczy kominków.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego – dotyczy to budynków, które powstaną już po przyjęciu uchwały. Właściciele istniejących mieszkań i domów będą mieli 5 lat na dostosowanie sposobu ogrzewania do nowych zasad. Okres przejściowy skończy się 1 września 2018 r.

opr. s/

źródło: UMWM

Targi
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Sadecka
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl