Aktualności
Czwartek, 27 października 2022 14:32

Przygotowania do zimy

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Gości powitał wicestarosta Antoni Koszyk, a posiedzenie prowadził Ryszard Wąsowicz – kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.
Głównym tematem spotkania było przygotowanie Powiatu Nowosądeckiego do funkcjonowania w ekstremalnych warunkach zimowych w sezonie 2022/2023.

Omówiono m.in.:

- funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia (szpitale, pogotowie ratunkowe, przychodnie, placówki diagnostyki medycznej, transport);

- działalność placówek pomocy społecznej (domy pomocy społecznej, noclegownie, jadłodajnie, ogrzewalnie) oraz zasady wsparcia osób samotnych, ubogich, w podeszłym wieku i bezdomnych;

- zasady monitorowania i kontrolowania przez służby (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Ochrony Kolei, Straże Gminne i inne podmioty) miejsc przebywania osób bezdomnych, osób spożywających alkohol lub używających innych substancji odurzających (ogródki działkowe, pustostany, węzły ciepłownicze, dworce, itp.);

- zimowe utrzymanie dróg i współdziałanie z wykonawcami utrzymania dróg;

- odśnieżanie obiektów budowlanych przez ich właścicieli i zarządców;

- zaopatrywanie odbiorców w energię elektryczną, gaz, paliwa płynne, ciepło;

- kontrolowanie instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz firmach.

Poruszono także temat:

- funkcjonowania placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych (w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, zapewnienie uczniom ciepłego posiłku w trakcie zajęć lekcyjnych, zabezpieczenie w ciepło budynków szkolnych, internatów, burs).

- warunków przeżycia zwierząt domowych, dzikich i bezpańskich w ekstremalnych warunkach zimowych;

- współdziałania jednostek samorządu terytorialnego położonych w rejonach podgórskich, górskich (przy granicy z Republiką Słowacji) z TOPR, GOPR, jednostkami Straży Granicznej oraz słowackimi służbami ratowniczymi w zakresie niesienia pomocy ofiarom wypadków w górach.

W dzisiejszym spotkaniu wzięli udział szefowie służb i inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyrektorzy jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Fot. Maria Olszowska
Wici
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Intermed
Najczęściej czytane
Reklama
Bike
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl