Aktualności
Wtorek, 17 maja 2016 20:12

Przygotowania Policji do Światowych Dni Młodzieży

Dzisiaj w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Policji, odpowiedzialnych za zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży. W naradzie uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach oraz dyrektorzy wybranych Biur Komendy Głównej Policji nadzorujący poszczególne formacje.
Garnizon małopolski reprezentował I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Paweł Dzierżak oraz wyznaczeni na dowódców odcinków komendanci i naczelnicy jednostek Policji z Małopolski.

To kolejne już spotkanie robocze, podczas którego zaprezentowano obecny stan przygotowań Policji małopolskiej do zbliżających się Światowych Dni Młodzieży.

Podczas narady dyskutowano przede wszystkim na temat zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestnikom uroczystości. Podsumowywano także niedawne rekonesanse miejsc celebry oraz poddano szczegółowej analizie każde z miejsc uroczystości pod kątem zabezpieczenia ilości sił i środków policyjnych. Rozmawiano także na temat ewentualnych zagrożeń i sposobów ich wyeliminowania.

Światowe Dni Młodzieży to ogromna operacja logistyczna dla wszystkich służb mających zapewnić bezpieczeństwo podczas ich trwania. Uroczystość, która z uwagi na wizytę Papieża oraz ogromną ilość pielgrzymów przybywających z różnych państw ma charakter międzynarodowy i skupia na sobie uwagę całego świata. Dlatego też częste spotkania robocze osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, na których na bieżąco analizowane są poszczególne problemy i wypracowywane szczegółowe plany działania są niezbędne.

opr.s/

źródło: Małopolska Komenda Policji

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl