Aktualności
Piątek, 20 października 2017 22:30

Przełożenie ruchu na drogę objazdową tymczasową w Brodach na dk 52

W związku z budową dwóch mostów : na potoku Solczanka i potoku bez nazwy w miejscowości Brody na dk 52 ruch pojazdów został dzisiaj przełożony na drogę objazdową tymczasową , dwukierunkową zlokalizowaną równolegle do istniejącej. Na drodze objazdowej są 2 tymczasowe mosty i jedna kładka dla pieszych.
Ruch pieszy odbywać się będzie wyznaczoną trasą i tymczasową kładką. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać do 29 lipca 2018 r.
W obrębie inwestycji wprowadzono też ograniczenie prędkości do 50 km/h.

W ramach inwestycji zaplanowano:
- rozbiórkę istniejących obiektów mostowych wraz z budową nowych obiektów mostowych na potoku „bez nazwy” i na potoku Solczanka,
- rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 52 na dł. ok.262,50 m,
- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i stałej organizacji ruchu oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień wraz z wykonaniem objazdu tymczasowego o długości ok. 215,0 m z późniejszą rozbiórką po zakończeniu robót,
- budowę odwodnienia z odcinka rozbudowywanej drogi wraz z przebudową istniejącego odwodnienia liniowego,
- budowę umocnienia brzegów, skarp i dna potoków w rejonie projektowanych obiektów inżynierskich wraz z budową gurtów kamiennych w korytach potoków,
- przebudowę napowietrznej linii elektroenergetycznej,
- przeniesienie kapliczki z figurą Chrystusa Nazareńskiego (z XIX w.) w Brodach,
- zabezpieczenie przewodu sieci wodociągowej,
- zaprojektowanie i wykonanie kanałów technologicznych w kapach chodnikowych.

Wykonawcą jest Firma Inżynieryjno-Budowlana F.I.B. TALAGA z Myślenic. Koszt inwestycji wyniesie ponad 5 mln 150 tys. zł.

1 czerwca 2017 r. został przekazany wykonawcy plac budowy, termin realizacji wynosi 426 dni.

opr. s/

źródło: DGDKiA

WSB
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
WSB
Najczęściej czytane
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl