Parada Smoków
Aktualności
Środa, 28 kwietnia 2021 09:57

Protest przeciwko obwodnicy przy popularnym kąpielisku Krakowa

We wtorek w rejonie Zalewu „Kryspinów” pod Krakowem blisko 200 osób w zielonych kamizelkach spacerowało w proteście przeciwko planowaniu obwodnicy Liszek na terenach rekreacyjnych przy popularnym kąpielisku.
Krakowianie oraz okoliczni mieszkańcy z zachowaniem reżimu sanitarnego w godzinach popołudniowych wyszli na przechadzkę z transparentami. Wydarzenie miało charakter spontaniczny.
Przypomnijmy, sprawa dotyczy projektu obwodnicy Liszek opracowanego przez włodarzy Gminy Liszki, rekomendowanego do realizacji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Mimo, że Gmina Liszki prowadzi dyskusje publiczne na temat przebiegu obwodnicy Liszek od 20 lat taki przebieg drogi nie był nigdy wcześniej wariantowany i nie został przedstawiony mieszkańcom. Odmówiono im także wglądu do przygotowanej dokumentacji. Przebieg planowanej drogi wojewódzkiej jest zaskakujący, gdyż od wielu lat aż do połowy 2020 roku gmina planowała na terenach jej przebiegu obszary turystyki i rekreacji… w dodatku z ochroną akustyczną dla komfortu wypoczywających!

To właśnie mieszkańcy wsi Cholerzyn w lutym tego jako pierwsi informowali opinię publiczną o planowanej drodze przy „Kryspinowie”. Obwodnica rekomendowana przez Gminę Liszki budzi także sporo innych kontrowersji, gdyż poza przebiegiem zaledwie 100 - 150 m od plaż, biegnie mniej niż 100 m od szkoły podstawowej i przez domy w centrum wsi.

Po publikacjach w mediach do protestów mieszkańców Cholerzyna przyłączyła się grupa aktywistów i miłośników Zalewu z Krakowa. W pobliżu zbiornika wspólnie rozwiesili bannery, zawiązała się także oddolna inicjatywa miłośników Zalewu, która tworzy społeczność wokół strony w serwisie Facebook www.fb.com/ratujmyzalew.

Krakowianie zaangażowani w inicjatywę #ratujmyzalew przygotowali również petycję do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz do Marszałka Województwa Małopolskiego o zorganizowanie dyskusji publicznej i odrzucenie wariantu przebiegu obwodnicy przedstawionego przez Gminę Liszki.

Petycja, pod którą zbierane są podpisy przeciwników budowy drogi wojewódzkiej (obwodnicy) przy Zalewie Kryspinów dostępna jest pod linkiem: www.petycjeonline.com/ratujmyzalew


O inicjatywie #ratujmyzalew i Stowarzyszeniu „Ratujmy Cholerzyn”
#ratujmyzalew to apolityczna, oddolna inicjatywa łącząca wszystkich miłośników "Zalewu na Piaskach" popularnie zwanego "Kryspinowem". Jej członkowie protestują przeciwko planowaniu w sąsiedztwie “Kryspinowa” obwodnicy i niszczeniu terenów rekreacji, wypoczynku i wydarzeń sportowych. Należą do niej działacze z Krakowa i innych części kraju, którzy popierają protesty i postulaty Stowarzyszenia „Ratujmy Cholerzyn” ww. ramach.
Stowarzyszenie „Ratujmy Cholerzyn” powstało z inicjatywy mieszkańców podkrakowskiej wsi Cholerzyn, na terenie której zlokalizowana jest znaczna część Zalewu na Piaskach. Wśród nadrzędnych celów statutowych Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie budowie obwodnicy Liszek w wariantach przebiegających przez zwartą zabudowę wsi Cholerzyn oraz Zalewu.
Zarówno Stowarzyszenie, jak i inicjatywa #ratujmyzalew nie protestują przeciwko obwodnicy, ale przeciwko sposobowi jej opracowania i trasie przebiegu. Do Stowarzyszenia mogą dołączyć wszyscy popierający jego cele, w tym miłośnicy Zalewu na Piaskach z całej aglomeracji krakowskiej i okolic.
mat. prasowe
Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl