Aktualności
Wtorek, 6 lutego 2018 18:40

Program „Maluch+” i nowy pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw rodziny

KRAKÓW. - Dobra kondycja rodziny to dobra kondycja całego społeczeństwa. Trudno nie zauważyć, że warunkiem rozwoju naszego kraju jest właśnie stabilna sytuacja polskich rodzin. Dlatego to rodzinę i jej sprawy stawiamy w centrum naszej uwagi. Wyrazem takiego założenia są programy rządowe, które realizujemy, m.in. „Maluch +”. Nadto – by jeszcze bardziej wyeksponować rolę rodziny i lepiej koordynować politykę rodzinną w województwie małopolskim – powołałem swojego pełnomocnika ds. rodziny – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.
Program „Maluch+” z każdą kolejną edycją się zmienia. Powstały nowe moduły, które dały możliwość tworzenia nowych miejsc opieki nie tylko przez gminy, podmioty prywatne, ale również przez pozostałe jednostki samorządu terytorialnego (rozwiązanie to zostało wprowadzone od 2018 roku). Zmiany te wpłynęły na coraz większą popularnoś
Programu.

Po raz pierwszy w historii w 2018 roku, wszystkie podmioty, zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i podmioty prywatne wnioskujące o dofinansowanie do utworzenia nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch +”, otrzymały dotację we wnioskowanej wysokości. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na edycję „Maluch +” 2018 największą pulę środków od początku funkcjonowania programu, tj. 450 mln zł, czyli niemal o 300 mln zł więcej niż w edycji 2017. Małopolska w ramach Programu w tym roku zyskuje ponad 40 mln zł, zaś w roku 2017 otrzymaliśmy ponad 14 mln.

Dzięki tegorocznej edycji programu „Maluch+” możliwe jest utworzenie w Polsce 24,5 tys. miejsc dla maluchów, dofinansowanie ok. 56 tys. miejsc, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (informacje o ogólnopolskich wynikach programu „Maluch +”: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/wyniki-konkursu-maluch-plus---edycja-2018/ ).

– Cieszy mnie, że tak wiele gmin i podmiotów w województwie małopolskim już skorzystało z Programu Maluch+, a kolejne do niego przystępują. To pokazuje, że wspólnie możemy podejmować działania ukierunkowane na dobro naszych dzieci. O sukcesie Programu świadczy skala nowo utworzonych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W roku 2017 małopolskie gminy utworzyły łącznie 195 miejsc w 7 instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto 39 gminnych instytucji otrzymało dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna. Dzięki wprowadzeniu nowego modułu 4, podmioty prywatne otrzymały dofinansowanie na utworzenie nowych miejsc opieki, udało się stworzyć 485 miejsc  w prywatnych placówkach. Ponadto, prywatni przedsiębiorcy otrzymali dofinansowanie na obniżenie opłat czesnego dla 203 żłobków, klubów i instytucji dziennych opiekunów.

Podmiotom prywatnym przekazano łącznie ponad 10 mln zł, zarówno na tworzenie jak i funkcjonowanie miejsc opieki. Gminy otrzymały na utworzenie nowych miejsc opieki ponad 2 mln zł, a na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ponad 1 400 000 zł. Obecnie trwa weryfikacja rozliczeń otrzymanej dotacji zarówno przez podmioty prywatne jak i gminne.

Ogłoszenie nowej edycji programu cieszyło się dużym powodzeniem. W ramach modułów dla gmin (1a i 1b) przeznaczonych na tworzenie nowych miejsc w Małopolsce wpłynęły wnioski dla 16 instytucji. Łącznie małopolskie gminy zawnioskowały o ponad 9 mln złotych dofinansowania do tworzenia 480 miejsc w instytucjach opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

Śladem roku 2017 podmioty prywatne również złożyły wnioski na dofinansowanie do tworzenia 1 839 nowych miejsc opieki w 85 instytucjach na kwotę ponad 17 mln złotych.

Nowością w edycji 2018 jest to, że nieznana była  kwota przeznaczona na dofinansowanie do funkcjonowania miejsca/dziecka w instytucji opieki. Pomimo tego, w ramach modułu 2 – dla gmin zostały w Małopolsce złożone wnioski dla 45 instytucji, a w ramach modułu 4 - dla podmiotów prywatnych dla 276 instytucji.

- Należy podkreślić, że wszystkie gminy, które zawnioskowały o dofinasowanie, otrzymały dotację, a do Programu włączyło się w tym roku znacznie więcej gmin i podmiotów. „Maluch +” to część kompleksowej i wieloaspektowej polityki prorodzinnej polskiego rządu. „Maluch +” to przy tym konkrety, a nie tylko deklaracje – mówi Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

25 stycznia br. Wojewoda Małopolski wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw rodziny, który jest jednocześnie przewodniczącym Rady do Spraw Rodziny, działającej przy wojewodzie małopolskim. Funkcję tę wojewoda Piotr Ćwik powierzył Szymonowi Strzelichowskiemu – dyrektorowi generalnemu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Do zakresu działania pełnomocnika należy przede wszystkim podejmowanie i wspieranie programów, działań oraz inicjatyw mających na celu integrowanie oraz koordynowanie działalności samorządów, instytucji i organizacji w zakresie realizacji polityki rodzinnej i zadań na rzecz rodziny na terenie województwa małopolskiego. Pełnomocnik koordynuje działania z zakresu polityki rodzinnej.

Zadaniem pełnomocnika jest również promowanie przykładów i dobrych praktyk w kontekście wzorów i rozwiązywania problemów rodziny w różnych aspektach życia. Pełnomocnik współdziała z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rzecznikiem praw dziecka, samorządami województwa małopolskiego, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

- Podstawą moich działań, jako pełnomocnika wojewody do spraw rodziny, będzie szerokie forum współpracy. Planuję podejmować aktywne współdziałanie zarówno z podmiotami instytucjonalnymi, jak i organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. Chcemy nie tylko wspólnie rozwiązywać bieżące problemy, ale także promować dobre przykłady i praktyki – mówi Szymon Strzelichowski, pełnomocnik wojewody małopolskiego ds. rodzin, dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

opr.s/ zdj. Małopolski Urząd Wojewódzki

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Reklama
komentarze
Reklama
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl