Kopalnia
Aktualności
Środa, 30 lipca 2014 16:37

Polsko-węgierskie porozumienie w sprawie remontu cmentarza na Jabłońcu w Limanowej

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim zostało podpisane polsko-węgierskie porozumienie dotyczące I etapu remontu cmentarza wojennego nr 368 z I wojny światowej położonego na wzgórzu Jabłoniec w Limanowej.
Porozumienie zostało zawarte między Skarbem Państwa RP a Ministrem Obrony Narodowej Węgier, przy udziale wojewody małopolskiego jako realizatora zadań, których dotyczy porozumienie.

Stronę polską reprezentuje Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W jej imieniu wystąpił Andrzej Kunert – Sekretarz Rady. Stronę węgierską reprezentuje Departament Stosunków Społecznych i Upamiętnienia Ofiar Wojen. W jego imieniu wystąpił László Töll – Dyrektor Departamentu.

Porozumienie jest konsekwencją umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Węgier o grobach żołnierzy i cywilnych ofiar wojen oraz poświeconym im miejscom pamięci, która została sporządzona w Warszawie 24 października 2013 roku, a weszła w życie 2 czerwca 2014 roku. W umowie tej Polska i Węgry – „mając na względzie kilkusetletnią tradycję przyjaźni łączącej oba narody” – zobowiązały się dążyć do „godnego upamiętnienia i ochrony miejsc spoczynku żołnierzy i cywilnych ofiar wojen”.

Na mocy polsko-węgierskiego porozumienia z 30 lipca strona węgierska pokryje 50% kosztów I etapu remontu cmentarza na Jabłońcu w 2014 roku (dofinansowanie to wyniesie do 102 405 zł brutto). Prace remontowe w ramach I etapu zostaną zrealizowane do 15 listopada 2014 roku.

Cmentarzu powstał na wzgórzu Jabłoniec w Limanowej, bo to tam w grudniu 1914 roku toczyły się walki w czasie tzw. operacji limanowsko-łapanowskiej. 11 grudnia 1914 r. 9 pułk huzarów wyparł wojska rosyjskie ze wzgórza. W ten sposób wojskom austro-węgierskim udało się zahamować rosyjską ofensywę. Na polu walki poległ m.in. dowódca 9 pułku – pułkownik Othmar Muhr. Cmentarz wojenny urządzono na wzgórzu jeszcze w czasie I wojny światowej. Wzniesiono m.in. kaplicę–mauzoleum, w której spoczęły szczątki poległego Othmara Muhra (później przeniesione do jego rodzinnej miejscowości). Obok cmentarza na łące znajduje się pomnik upamiętniający śmierć na polu bitwy hr. Leonharda grafa von Thun und Hohenstein.

Na cmentarzu pochowano 140 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 1 z armii niemieckiej, 297 z armii rosyjskiej poległych w okresie I wojny światowej, z których zidentyfikowano 122. W kwaterze północnej pochowanych zostało 250 żołnierzy sowieckich poległych na terenie powiatu limanowskiego w okresie II wojny światowej.

Więcej informacji i zdjęć: www.grobywojenne.malopolska.uw.gov.pl

opr.s/

źródło: UMWM

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Kopalnia
Najczęściej czytane
Reklama
cross
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl