WSB
Aktualności
Wtorek, 19 marca 2013 12:14

Podsumowanie konsultacji społecznych w sprawie rozkładu jazdy pociągów regionalnych 2013/2014

Od 25 lutego do pierwszej dekady marca br. trwały konsultacje społeczne dotyczące rozkładu jazdy pociągów regionalnych 2013/2014. Województwo Małopolskiego otrzymało w tym czasie 397 wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. W swoich zgłoszeniach Małopolanie najczęściej wnioskowali o zmianę godzin odjazdu poszczególnych pociągów, uruchomienie dodatkowych składów, przywrócenie komunikacji kolejowej na odcinkach aktualnie nie obsługiwanych przez pociągi pasażerskie, jak również skrócenie czasu przejazdu na poszczególnych trasach.
Największa liczba postulatów dotyczyła połączenia kolejowego Kraków – Stróże – Gorlice – Biecz – Jasło. W przesłanych uwagach deklarowano chęć korzystania z transportu kolejowego w przypadku gdy czas podróży pociągiem będzie zbliżony do czasu przejazdu komunikacją autobusową. Aktualnie czas przejazdu pociągu Dunajec na trasie Kraków-Stróże to prawie 3 h (pociąg zatrzymuje się jedynie na wybranych stacjach kolejowych). Czas przejazdu pozostałych pociągów regionalnych na tym odcinku waha się od 3h 5min do 3h 42min. Z powodu prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA modernizacji linii kolejowej E-30 nie ma niestety obecnie możliwości uruchomienia dodatkowych połączeń na tej trasie.

Znaczna grupa zgłoszeń dotyczyła też połączenia Kraków – Kraków Business Park. Pasażerowie wnioskowali o uruchomienie dodatkowych składów oraz zwiększenie liczby wagonów w pociągach kursujących w godzinach szczytu komunikacyjnego.
Odnośnie pociągów kursujących na trasie Zakopane – Kraków pasażerowie prosili o zmianę godzin odjazdu pociągów w godzinach porannych i popołudniowych oraz o uruchomienie dodatkowych składów.

Pasażerowie podróżujący na trasie Tarnów – Kraków zwracali natomiast uwagę na ciągłe opóźnienia w kursowaniu pociągów, które znacznie obniżają atrakcyjność transportu kolejowego. Postulowano również o uruchomienia dodatkowych pociągów w godzinach wieczornych oraz w weekendy.

Na trasie Kraków – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica wnioskowano o zmianę godzin kursowania pociągów, skrócenie czasu przejazdu oraz rozszerzenie oferty przewozowej. Wskazywano również na konieczność poprawy dostępności komunikacyjnej południowej części Województwa Małopolskiego.

Znaczna grupa pasażerów wyraziła zadowolenie z powodu uruchomienia weekendowego pociągu studenckiego na trasie Kraków – Bielsko-Biała – Kraków. W przesłanych formularzach pojawiły się również liczne głosy przeciwko planom PKP Polskie Linie Kolejowe SA dotyczącym wyłączenia z eksploatacji linii kolejowej nr 117 Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona – Wadowice – Bielsko-Biała.

Wszystkie przesłane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zgłoszenia zostaną poddane szczegółowej analizie.

opr.s/

źródło: UMWM

WSB
Reklama
komentarze
Partnerzy malopolskaonline.pl