Parada Smoków
Aktualności
Poniedziałek, 6 grudnia 2021 16:05

Podpisano umowę na budowę mostu w Chyżnem, na granicy polsko-słowackiej

Nowy most graniczny na potoku Jeleśnia w miejscowości Chyżne, w ciągu DK7 wybuduje Firma usługowa Log-Bud Diana Bogucka, za ponad 3 mln 890 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisaliśmy 6 grudnia 2021 r, a nowy most ma powstać w ciągu 210 dni od podpisania umowy, nie wliczając okresu zimowego, czyli od 16 grudnia do 15 marca.
Prace będą obejmować rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę mostu granicznego na potoku Jeleśnia, pomiędzy miejscowościami Chyżne (woj. małopolskie) i Trstena (na terytorium Słowacji). Realizowane będą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i w granicach pasa drogowego drogi krajowej nr 7.

W ramach zadania przewidziana jest przebudowa dojazdów do obiektu, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie mostu, budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej most wraz z urządzeniami podczyszczającymi oraz budowa kanału technologicznego.

- Istniejący most graniczny jest w złym stanie technicznym. Zaobserwowano przecieki przez płytę pomostu, ubytki betonu, zarysowania konstrukcji i korozję stali zbrojeniowej. Dostosować trzeba też nośność obiektu do aktualnie obowiązujących norm. Nowy obiekt będzie miał lepsze parametry techniczne i wytrzymałościowe. Bezpieczeństwo pieszych poprawi wybudowany chodnik oraz bariery ochronne - wyjaśnia Iwona Mikrut z GDDKiA.

Na mocy międzynarodowej umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o utrzymaniu drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na wspólnej granicy państwowej, odpowiedzialność za utrzymanie obiektu spoczywa na Rzeczpospolitej Polskiej.

s/

źródło: GDDKiA

Reklama
komentarze
Reklama
Reklama
Parada Smoków
Najczęściej czytane
Reklama
WSB
Pod naszym patronatem
Partnerzy malopolskaonline.pl